Instytut Kultury Miejskiej w Kunszcie Wodnym

Instytut Kultury Miejskiej od 2018 roku będzie działał w Kunszcie Wodnym. Instytut Kultury Miejskiej zyska tym samym przestrzeń na poszerzenie statutowej działalności, zwłaszcza sale do prowadzenia warsztatów, spotkań, cyklów wykładów czy projekcji filmowych. Instytucja nadal będzie działać w przestrzeni publicznej Gdańska, w dzielnicach i tymczasowo adaprowanych przestrzeniach. W Kunszcie Wodnym znajdzie się również makieta historycznej zabudowy Gdańska oraz punkt informacji turystycznej prowadzony przez Gdańską Organizacją Turystyczną.

W nowej lokalizacji zachowany zostanie otwarty charakter Instytutu Kultury Miejskiej. W budynku znajdą się między innymi strefa co-workingowa, księgarnia miejska, przestrzenie szkoleniowe, kino studyjne i klubokawiarnia. W ramach IKM będzie nadal działać Obserwatorium Kultury.

Chcemy, by nowe miejsce było przyjazne organizacjom pozarządowym, niezależnym twórcom, artystom, organizatorom wydarzeń. Dlatego w 2017 roku rozpoczniemy cykl konsultacji z partnerami społecznymi – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.

Instytut Kultury Miejskiej zyska korzystniejsze warunki do prowadzenia działań, które dotąd realizowane były w zaadaptowanej sieni kamienicy przy Długi Targ 39/40, gdzie obecnie znajduje się biuro instytucji lub w pomieszczeniach zaprzyjaźnionych instytucji. W Kunszcie Wodnym znajdą się m.in. cztery sale szkoleniowe i/lub konferencyjne. Powiększy się przestrzeń do organizacji spotkań autorskich, wykładów i debat. Budynek będzie posiad salę audytoryjną na ok. 200 miejsc siedzących.  

Kunszt Wodny powstaje w ramach inwestycji Forum Gdańsk realizowanej w partnerstwie publiczno-prywatnym miasta Gdańsk z Multi Corporation (znany pod techniczną nazwą Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska).

Instytut Kultury Miejskiej 2016