Michał Krawczykowski

Z kulturą związany od 2012 roku dzięki pracy w kruszwickim Centrum Kultury i Sportu jako specjalista do spraw organizacji imprez. Miała być to praca tylko „na chwilę” w zastępstwie, a okazała się jego pasją i tym w czym czuje się najlepiej. Głównie zajmował się nagłaśnianiem imprez masowych, ponieważ sprawy techniczne okazały się jego konikiem, ale również kwestie dotyczące organizacji nie są mu obce. Od listopada 2016 roku jest odpowiedzialny za obsługę techniczną wydarzeń w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Kontakt: michal.krawczykowski[at]ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016