agata_fot-renatadabrowskaAgata Andrasiak

W IKM Koordynator programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim na lata 2016-2018. Miłośnik badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się (poprzez projektowanie, badanie i działanie).

Z wykształcenia doktor nauk społecznych (Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej), ewaluator projektów i programów społecznych (w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim), pedagog, animator społeczno-kulturowy. Współtwórca projektów animacyjnych realizowanych  ze społecznością lokalną w różnym czasie i przestrzeni najczęściej „z” bądź „dla” dzieci i młodzieży. Działalność dydaktyczna na macierzystej uczelni w latach 2009 -2014  z przedmiotów: diagnoza środowiska, projekt socjalny badanie i działanie oraz podstawy animacji społeczno-kulturowej.

Od 2016 trener w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Uczestnik licznych warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami, oświatą czy zespołem, jak również budowania partnerstw międzysektorowych. Z zamiłowania twórca rzemiosła artystycznego, uczestnik rajdów rowerowych i pieszych.

agata.andrasiak[at]ikm.gda.pl

www.sieckultury.pl

3 x M, czyli Moje Miejsce w Mieście

Moje Miejsce jest tam gdzie jestem, niekoniecznie w samym Mieście. Stare Miasto fascynuje mnie w godzinach porannych, gdy kluczę jego uliczkami w pojedynkę. Ujął mnie fenomen rowerowego Gdańska, którego ścieżki prowadzą do granic Miasta. Gdy je mijam, pełna zachwytu podziwiam wojewódzkie zakamarki, kosztuję regionalnych potraw, nabieram sił, by wrócić do Miasta.

Instytut Kultury Miejskiej 2016