agata_fot-renatadabrowskaAgata Andrasiak

W IKM Koordynator programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Miłośnik badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się (poprzez projektowanie, badanie i działanie). Z wykształcenia doktor nauk społecznych (Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej), pedagog, animator społeczno-kulturowy oraz ewaluator projektów i programów społecznych. Współtwórca projektów animacyjnych realizowanych ze społecznością lokalną w różnym czasie i przestrzeni najczęściej „z” bądź „dla” dzieci i młodzieży. Od 2016 trener w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Z zamiłowania twórca rzemiosła artystycznego, uczestnik rajdów rowerowych i pieszych.

agata.andrasiak[at]ikm.gda.pl

www.sieckultury.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016