Anna Perz, fot. Renata Dąbrowska

Anna Perz – absolwentka architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej, doktorantka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Badaczka architektury Gdańska przełomu XIX i XX w. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się szeroko pojętym przewodnictwem turystycznym, przede wszystkim w Trójmieście i województwie pomorskim. Brała udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez Fundację Centrum Solidarności i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. We współpracy z Łukaszem Darskim prowadzi cykl subiektywnych spacerów po trójmiejskich dzielnicach: Nowym Porcie, Przeróbce, Stogach, Oruni, Biskupiej Górce, Żabiance, Olszynce i Siedlcach – w ramach projektu „Streetwaves” (2011-2013), oraz po Sopocie Kamiennym Potoku w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie „A KuKu Sztuka” projektu „Off centre/Poza centrum” (2011).

e-mail: anna.perz@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016