Anna Urbańczyk, fot. Natalia Grzymała

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur. Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies, Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza/British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej). Aktywna w organizacjach pozarządowych, m.in. członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W latach 2010 – 2011 koordynowała polską koalicję Social Watch, która wydała współfinansowany przez Komisję Europejską, kompleksowy raport o ubóstwie i wykluczeniu społecznym w Polsce. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w kategorii Animacja Kultury (2008 r.).

e-mail: anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016