Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie słuchacz Filologicznych Studiów Doktoranckich z zakresu filmoznawstwa. Od 2011 roku związany z IKM, gdzie zajmuje się realizacją i promocją m.in. Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury  „Odnalezione w Tłumaczeniu”, Festiwalu Narracje. Instalacje i Interwencje w przestrzeni publicznej.

e-mail: bartosz.wieclawski@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016