Fot . Renata Dąbrowska

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie studentka International Business na Uniwersytecie Gdańskim. Z Instytutem Kultury Miejskiej związana od 2014 roku, początkowo jako stażystka. Zajmuje się działaniami w sieni i wspomaga produkcyjnie wydarzenia organizowane przez IKM.

 

e-mail: halina.grabowska@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2018