Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Badań Nad Kulturą Filmową i Audiowizualną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe Dyplomacja Kulturalna i Creative Diplomacy. Była stażystką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki. Posiada siedmioletnie doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych w roli menedżera i planisty oraz w realizacji wydarzeń kulturalnych. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach związanych z zarządzaniem marką, organizacją imprez – Event Manager u Philip’a Berners’a oraz kreowaniu promocji marek narodowych, wytworów kultury i profesjonalnych działań w tym zakresie. W Instytucie Kultury Miejskiej koordynuje program otwarty IKM. W wolnym czasie lubi podróże, kino, literaturę oraz malarstwo – zwłaszcza twórczość meksykańskiej malarki Fridy Kahlo.

e-mail: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2018