Fot . Renata Dąbrowska

Filolog polski o specjalności kulturoznawczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach samorządowych. Pracował m.in. jako: muzealnik, urzędnik, reporter telewizyjny, bibliotekarz, rzecznik prasowy. W Instytucie Kultury Miejskiej administruje serwisem internetowym Planer.info.pl. Współpracuje przy działaniach promocyjno-wydawniczych.Miłośnik fotografii. Przygodny publicysta, bywa też autorem wierszy.

e-mail: marcin.fedoruk@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016