CORNERS to międzykulturowy projekt badawczo – artystyczny stworzony i rozwijany przez sześć europejskich organizacji/instytucji kultury: Intercult (Szwecja), Instytut Kultury Miejskiej (Polska), Exodos (Słowenia), Pogon (Chorwacja), Umeå 2014 (Szwecja) i Drugo More (Chorwacja). Pierwsza faza projektu – 4 CORNERS Research & Development – to cztery ekspedycje do odległych regionów Europy. Grupa ponad 30 artystów i badaczy z 10 krajów: Polski, Chorwacji, Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Bułgarii, Hiszpanii, Słowenii i Serbii podróżowała po każdym z nich przez około dwa tygodnie, by poznawać i badać tamtejszą kulturalną, społeczną i polityczną aktywność obywatelską. Odbyły się 4 ekspedycje: Północ (8 – 21 sierpnia 2011), Kaukaz (27 września – 13 października 2011), Bałkany (15 – 29 kwietnia 2012) oraz Ekspedycja Wschód (18 – 31 sierpnia 2012). Ta ostatnia została zorganizowana przez Instytut Kultury Miejskiej. Trasa objęła Ukrainę, Polskę, Litwę oraz Rosję. Rozpoczęła się we Lwowie, skąd uczestnicy i uczestniczki wyruszyli w dalszą podróż eksplorując m.in. Lublin, Sejny, Kłajpedę, Pałangę, Mierzeję Kurońską, Kaliningrad, Kaszuby i Gdańsk. Polską ekipę artystów-podróżników zaangażowanych w projekt CORNERS tworzą: Katarzyna Krakowiak (sztuki wizualne), Jacek Dominiczak (architekt), Maciej Salamon (sztuki wizualne), Katarzyna Pastuszak (taniec) i Leszek Bzdyl (taniec). W ekspedycji Wschód uczestniczyła część tego zespołu: Katarzyna Pastuszak, Maciej Salamon i Jacek Dominiczak. Ekspedycja Wschód kończy I etap projektu. Podczas drugiego etapu CORNERS w latach 2013 – 2017, powstałe prace zostaną zaprezentowane w niekonwencjonalnych przestrzeniach publicznych, poza galeriami sztuki, w zakątkach (corners) całej Europy. Historie zasłyszane w jednym zakątku, zostaną opowiedziane w innym. Podróże można śledzić w Internecie:

www.facebook.com/cornersofeurope,

www.flickr.com/photos/cornersofeurope/,

cornersofeurope.org/blog.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej 2016