Nagroda Literacka „Europejski Poeta Wolności” została ustanowiona przez Miasto Gdańsk w 2008 roku. Jej celem jest wyróżnienie wybitnych artystycznie zjawisk poetyckich podejmujących temat szeroko rozumianej wolności, jednocześnie charakteryzujących się wybitnymi wartościami artystycznymi.

Przyznawaną co dwa lata nagrodę (statuetkę oraz 100 000 PLN) otrzymuje żyjący poeta z kraju europejskiego, który zdaniem jury w najbardziej oryginalny sposób pisze o wolności rozumianej w kategoriach osobistych, politycznych, religijnych oraz jako prawo do ekspresji intelektualnej, uczuciowej i zmysłowej.

Od drugiej edycji konkursu ustanowiona została Nagroda dla Tłumacza w wysokości 20 000 PLN. Wszystkie nominowane tomy są tłumaczone i wydawane drukiem. Każdy może się z nimi zapoznać przychodząc do Instytutu Kultury Miejskiej, gdzie dostępne są wszystkie do tej pory wydane w ramach konkursu tytuły. Laureaci Nagrody są ogłaszani po finalnym posiedzeniu Jury Konkursu, w skład którego wchodzą: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący Jury), Anda Rottenberg, Olga Tokarczuk, Beata Stasińska, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz jury), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek.

Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności poprzedzający ogłoszenie laureata Nagrody, to kilkudniowe święto poezji dla mieszkańców Gdańska, z wydarzeniami otwartymi na różne grupy odbiorców, dorosłych i dzieci. To debaty, pokazy filmowe, koncerty, happeningi, gry miejskie, warsztaty i spotkania z poetami oraz tłumaczami.

Piąta edycja Festiwalu odbędzie się 23-25 marca 2018 roku w Gdańsku. Nominowani do Nagrody są:

  • Tatev Chakhian (Armenia) za tom Dowód (nie)osobisty, tłum. Haik Howannisjan i Paweł Sakowski,
  • Selim Babullaoglu (Azerbejdżan) za tom „Nie ma kto pisać do pułkownika”, tłum. Ilaha Karimova i Grażyna Zając,
  • Płamen Dojnow (Bułgaria) za tom Sofia Berlin, tłum. Hanna Karpińska, Dymitr Dobrew i Dorota Dobrew, Wojciech Gałązka,
  • Erkka Filander (Finlandia) za tom Biała burza przebudzenia, tłum. Katarzyna Szal,
  • Menno Wigman (Holandia) za tom Na imię mi Legion, tłum. Barbara Kalla i Adam Wiedemann,
  • Linda Vilhjálmsdóttir (Islandia) za tom Wolność, tłum. Jacek Godek,
  • Dumitru Crudu (Mołdawia) za tom Fałszywy Dymitr, tłum. Jakub Kornhauser i Joanna Kornaś-Warwas,
  • Alice Oswald (Wielka Brytania) za tom Zapadać w jawę, tłum. Magda Heydel.

Sprawdź program Festiwalu Europejski Poeta Wolności 2018

Laureaci

2016: Ana Blandiana za tom „Moja ojczyzna A4; Nagroda dla Tłumacza: Joanna Kornaś-Warwas

2014: Dorta Jagić za tom „Kanapa na rynku”; Nagroda dla Tłumacza: Małgorzata Wierzbicka

2012: Durs Grünbein za tom „Mizantrop na Capri”; Nagroda dla Tłumacza: Andrzej Kopacki

2010: Uładzimier Arłoŭ za tom „Prom przez kanał La Manche”


www.europejskipoetawolnosci.pl


Kontakt

Ana Matusevic

Specjalistka ds. promocji i organizacji projektów literackich w Instytucie Kultury Miejskiej.

e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl
Twitter: @anamatusevic
tel. 664975905

Ewa Przybojewska

W IKM odpowiada za zamówienia publiczne oraz wspiera pozostałych pracowników w sprawach formalnoprawnych (opiniowanie umów, rozliczenia projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych). Jest koordynatorką Festiwalu Europejski Poeta Wolności.

ewa.przybojewska@ikm.gda.pl

 

Instytut Kultury Miejskiej 2018