Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” to projekt interwencyjny, którego zadaniem jest stworzenie platformy dla spotkań tłumaczy literatury, pisarzy i czytelników. Naszym celem jest promocja kulturotwórczej roli tłumaczy oraz pogłębianie powszechnej wiedzy o sztuce translacji.

Wszystkie panele dyskusyjne, rozmowy oraz wykłady odbywające się w ramach wydarzenia otwarte są dla szerokiej publiczności – chcemy, by Spotkania nie tylko dały możliwość spojrzenia na literaturę z nieco innej perspektywy, ale też stały się punktem wyjścia do rozmów o świecie i dynamice zachodzących w nim przemian. Przekład, o którym zamierzamy mówić, to z jednej strony intymna konfrontacja z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi i kulturami.

Organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury odbywają się co dwa lata, naprzemiennie z festiwalem Europejski Poeta Wolności (tu podlinkuj proszę do podstrony projektu EPW: http://ikm.gda.pl/projekt/europejski-poeta-wolnosci/). Tematem przewodnim każdej edycji Spotkań jest wybrany obszar językowy. W roku 2013 były to języki skandynawskie, w 2015 – język angielski. Trzecia edycja Spotkań odbędzie się 6-8 kwietnia 2017 roku pod hasłem „Małe języki – wielka literatura”.

Festiwalowi towarzyszy Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Jest ona wyrazem uznania dla zasług i maestrii tłumaczy literatury pięknej. Nagroda ma wymiar finansowy, laureaci otrzymują 30.000 zł w kategorii za przekład pojedynczego dzieła oraz 50.000 zł w
kategorii za całokształt twórczości translatorskiej. Pierwszą laureatką Nagrody została Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego.

Kontakt

Ana Matusevic

Specjalistka ds. promocji i organizacji projektów literackich w Instytucie Kultury Miejskiej.

e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl
Twitter: @anamatusevic
tel. 664975905

Instytut Kultury Miejskiej 2018