Otwarty IKM to program współorganizacji projektów i zachęta do ich organizowania przez wszystkie zainteresowane osoby: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

Otwarty IKM otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców Gdańska i metropolii. To program, który zaprasza do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form wydarzeń – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w przestrzeni IKM.

Dlaczego program Otwarty IKM?

Od początku działalności Instytutu Kultury Miejskiej wiele osób zwracało się do nas z różnymi pomysłami działań w przestrzeni IKM. W 2015 roku postanowiliśmy spisać i ujednolicić dotąd niesformalizowane zasady, a od stycznia 2016 roku ruszyliśmy z programem Otwartym IKM. Program jasno wyznacza, jakiego typu działania, w jakich dniach i godzinach możesz u nas zrealizować swój projekt.

Kim jest Organizator w programie Otwarty IKM?

Organizatorem może zostać każda osoba z pomysłem na wydarzenie. Wymyśl wydarzenie, które jest możliwe do zrealizowania w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, złóż wniosek do Otwartego IKM i działaj – zachęcamy do realizacji autorskich pomysłów. Do wspólnego organizowania działań zapraszamy osoby z Gdańska i regionu: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

 


Zobacz stronę Otwartego IKM www.otwarty.ikm.gda.pl


 

Aplikuj

Wnioski na działania przyjmujemy w sposób ciągły, do 10-ego dnia każdego miesiąca poprzedzającego ten, którego dotyczy działanie (np. na wydarzenie w lipcu wniosek należy złożyć do 10 czerwca). Informację zwrotną o przyjęciu lub nie wniosku przez Instytut Kultury Miejskiej zgłaszający otrzymują do końca 15-tego dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie.

Zgłoszenia można także składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Masz pytania lub chcesz umówić się na konsultację? Skontaktuj się z koordynatorką programu Otwarty IKM: kontakt w godzinach pracy Instytutu Kultury Miejskiej 10.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku): katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Kto może aplikować?

  • osoby indywidualne,
  • grupy nieformalne,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje kultury.

KROK 1 – REGULAMIN I WNIOSEK 

Pobierz regulamin >>

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem.

Pobierz wniosek >>

Pobierz i wypełnij wniosek. Wypełniony wniosek przynieś do Instytutu Kultury Miejskiej lub prześlij mailem do koordynatora Programu.

Pobierz zgodę rodzica/opiekuna >>

Jeżeli jesteś niepełnoletni/niepełnoletnia, pobierz i poproś rodziców/opiekuna o podpisanie zgody na organizację lub udział w wydarzeniu.


KROK 2 – POTRZEBY TECHNICZNE PROJEKTU

Pobierz blankiet organizacyjno-techniczny >>

Jeżeli twój wniosek został zaakceptowany, pobierz i zapoznaj się z blankietem organizacyjno-technicznym. Wypełnij go wskazując, co będzie potrzebne do przygotowania i realizacji wydarzenia.

Pobierz logotyp programu Otwarty IKM >>

Jeżeli przygotowujesz materiały graficzne, ulotkę lub plakat, musisz zamieścić na nim logotyp Programu.


KROK 3 – ROZLICZ SIĘ PO PROJEKCIE

Pobierz sprawozdanie >>

Po wydarzeniu pobierz i wypełnij sprawozdanie z wykonanych działań. Prześlij je do koordynatora Programu.

Kontakt

Katarzyna Buczek | Otwarty IKM

W Instytucie Kultury Miejskiej jest koordynatorką programu otwarty IKM.

e-mail: katarzyna.buczek[at]ikm.gda.pl

tel. 798 377 354

Kontakt w godzinach pracy Instytutu Kultury Miejskiej 10.00 – 16.00 (pon.-piąt.).

Instytut Kultury Miejskiej 2018