Otwarty IKM to program współorganizacji projektów i zachęta do ich organizowania przez wszystkie zainteresowane osoby: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

Otwarty IKM otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców Gdańska i metropolii. To program, który zaprasza do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form wydarzeń – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w przestrzeni IKM.

Dlaczego program Otwarty IKM?

Od początku działalności Instytutu Kultury Miejskiej wiele osób zwracało się do nas z różnymi pomysłami działań w przestrzeni IKM. W 2015 roku postanowiliśmy spisać i ujednolicić dotąd niesformalizowane zasady, a od stycznia 2016 roku ruszyliśmy z programem Otwartym IKM. Program jasno wyznacza, jakiego typu działania, w jakich dniach i godzinach możesz u nas zrealizować swój projekt.

Kim jest Organizator w programie Otwarty IKM?

Organizatorem może zostać każda osoba z pomysłem na wydarzenie. Wymyśl wydarzenie, które jest możliwe do zrealizowania w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, złóż wniosek do Otwartego IKM i działaj – zachęcamy do realizacji autorskich pomysłów. Do wspólnego organizowania działań zapraszamy osoby z Gdańska i regionu: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

Otwarty IKM na Siedlcach

W 2019 roku uruchamiamy specjalną edycję Otwartego IKM w dzielnicy Siedlce. Dlaczego Siedlce? Wkrótce Instytut Kultury Miejskiej przeniesie się do nowej siedziby, która znajduje się na granicy Śródmieścia i Siedlec. Dla mieszkańców tej dzielnicy IKM będzie najbliższą instytucją kultury. Poza tym, w listopadzie organizujemy Festiwal Narracje – Instalacje i Interwencje w przestrzeni publicznej. Chcemy, by działania w ramach Otwartego IKM były wstępem do Festiwalu i umożliwiły wzajemne poznanie mieszkańców z Instytutem.

Projekt Otwarty IKM na Siedlcach dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Celem tego programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Na gdańskich Siedlcach przeprowadzamy partycypacyjną diagnozę lokalną, którą realizujemy przy pomocy włączających narzędzi badawczo-animacyjnych. W efekcie powstanie raport badawczy, analizujący Siedlce jako miejsca powstawania oddolnych inicjatyw kulturalnych, a także wytypowane zostaną inicjatywy mieszkańców, które realizowane będą w kolejnym etapie zadania.


www.otwarty.ikm.gda.pl

Kontakt

Katarzyna Buczek | Otwarty IKM

W Instytucie Kultury Miejskiej jest koordynatorką programu otwarty IKM.

e-mail: katarzyna.buczek[at]ikm.gda.pl

tel. 798 377 354

Kontakt w godzinach pracy Instytutu Kultury Miejskiej 10.00 – 16.00 (pon.-piąt.).

Instytut Kultury Miejskiej 2019