Wydarzenie

Wieczór Versopolis | Odnalezione w tłumaczeniu

Sześć języków, siedem poetek i poetów —  zbliża się wieczór przepełniony poezją. Pierwszy dzień festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu zakończy czytanie wierszy poetów projektu Versopolis i muzyka skomponowaną przez Stefana Wesołowskiego. Na spotkanie zapraszamy 6 kwietnia o godz. 21.30 do Instytutu (…)

Wydarzenie

Ciągnąć książki za języki – język ukraiński + warsztaty dla dzieci

Ciągnąć książki za języki to cykl mający na celu zapoznanie dzieci, za pośrednictwem literatury i kreatywnej zabawy, z elementami krajów związanych z różnymi językami. Zabierzcie 5 lutego swoje pociechy do sieni IKM. Dzieci poznają język ukraiński za pomocą książki ,,Rękawiczka” (…)

Wydarzenie

Stefan Chwin: „Oliwa – miejsce spotkań”

11 sierpnia o godz. 18.00 w sali teatralnej za Domem Zarazy Stefan i Krystyna Chwinowie przedstawią widzom i słuchaczom „swoje” oliwskie miejsca spoza głównych tras turystycznych. Zwrócą uwagę szczególnie na te, powiązane z ich twórczością literacką, w której często są (…)

Instytut Kultury Miejskiej 2016