Realizacja projektu dla grup międzynarodowych niesie ze sobą nieco inne wyzwania niż ta sama praca w grupie jednorodnej kulturowo, posługującej się swoim językiem. Zapraszamy członków pomorskich organizacji pozarządowych na warsztaty „Wyzwania w projektach międzynarodowych”, które odbędą się 10 i 11 czerwca. Poprowadzi je Kinga Karp – trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo, psycholożka i moderatorka. Zgłoszenia do 4 czerwca.

Te warsztaty są dla Ciebie, jeśli:
• Masz już lub dopiero czeka cię doświadczenie organizacji projektu międzynarodowego lub udziału w nim.
• Chcesz poznać specyfikę pracy z grupą międzynarodową i/lub podzielić się własnym doświadczeniem.
• Ciekawią Cię doświadczenia innych osób w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas projektowania i realizacji projektów międzynarodowych.
• Chcesz bardziej świadomie planować działania międzynarodowe.

Na warsztatach:
• Poznasz dobre praktyki z zakresu realizacji projektów międzynarodowych.
• Nauczysz się planowania projektów międzynarodowych z dbałością o potrzeby jego uczestniczek i uczestników.
• Wraz z innymi osobami uczestniczącymi wypracujesz możliwe rozwiązania potencjalnie trudnych sytuacji w czasie realizacji projektu międzynarodowego.
• Poznasz techniki z zakresu pozaformalnych metod pracy z grupą międzynarodową.

Metody pracy i struktura warsztatów:
Warsztaty opierać się będą na metodologii edukacji pozaformalnej, gdzie osoby uczestniczące wyciągają wnioski w oparciu o doświadczenie – praca w mniejszych grupach lub parach, elementy dramy, symulacje, dyskusje, krótkie prezentacje.

Struktura warsztatu to trzy bloki tematyczne, których aktywności przeplatają się ze sobą tworząc spójną całość:
1. JA w kontekście pracy międzynarodowej (identyfikacja zasobów, doświadczeń i barier oraz możliwości i pokonania).
2. Projektowanie wydarzeń międzynarodowych.
3. Metodologia pracy z grupą międzynarodową (techniki, sytuacje trudne/wyzwania, dobre praktyki, planowanie).

Zapisy na warsztaty odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać do 4 czerwca 2017 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, numer faxu: 58 760 72 15.

Osoba prowadząca:
Kinga Karp – trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo, psycholożka i moderatorka. Związaną z wieloma inicjatywami społecznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Od 11 lat prowadzi warsztaty, konferencje, konsultacje społeczne i szkolenia (w języku polskim i angielskim) w ramach projektów lokalnych i międzynarodowych. Jest członkinią zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od kilku lat współtworzy i realizuje projekty międzynarodowe z zakresu dzielenia się dobrymi praktykami w przeciwdziałaniu homofobii i w promowaniu metod edukacji pozaformalnej. Wraz z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytutem Działań Twórczych i organizacjami partnerskimi z różnych krajów europejskich realizowała projekty: Colors behind the rainbow (2014), Colors beyond the rainbow (2016), Inni to My (2015-2016), The others is us (2016), Non-formal education methods for teachers (2017) pełniąc w nich rolę opiekunki merytorycznej i/lub facylitatorki. Moderuje seminaria i konferencje międzynarodowe.

Instytut Kultury Miejskiej 2016