Czas epidemii zaowocował ożywieniem kulturalnym w naszych domach. Konieczność przeniesienia aktywności kulturalnej i artystycznej do Internetu wpłynęła jednak negatywnie na sytuację wielu grup: animatorów, twórców, muzyków, aktorów. Odwołane koncerty, spektakle, zajęcia i wystawy część z nich pozostawiły bez bieżących dochodów. Starają się pozostać aktywni organizując koncerty i wystawy online, ale potrzebują też wsparcia. Jakie inicjatywy, programy, postulaty czy stypendia proponują polskie miasta, rząd, oddolne grupy? Przegląd działań przygotowała Natalia Brylowska, kierowniczka działu Badań i Rozwoju w Instytucie Kultury Miejskiej.  

Jako instytucja nie chcemy pozostawić naszych współpracowników i twórców miejskiej kultury w trudnym czasie. Instytut Kultury Miejskiej również pracuje nad programem wspierających lokalnych twórców i artystów. Na potrzeby tej grupy starają się odpowiedzieć instytucje, organizacje branżowe i miejskie strategie. Poniżej publikujemy listę inicjatyw i programów, które mogą być wsparciem dla ludzi kultury. 

Wiele MIAST uruchomiło programy wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Reprezentanci kultury, którzy prowadzą taką działalność mogą z nich skorzystać. Do tej pory specjalne programy wspierające artystów i twórców ogłosiły m.in.: 

Gdańsk  

 • Miejski konkurs grantowy jest kontynuowany – uczestnicy mogą aktualizować wnioski by dostosować je do nowej sytuacji.  
 • Czynsze w lokalach miejskich – umorzone przez pierwszy miesiąc, przez kolejne dwa – można zawiesić obowiązek czynszowy w tym celu trzeba złożyć wniosek do Gdańskich Nieruchomości 
  Źródło: TUTAJ
 • Nowe zasady stypendiów kulturalnych (po głosowaniu na najbliższej sesji rady Miasta)
 1. Nabór ciągły do końca roku 
 2. Uproszczone zasady i procedury  
 3. 700 tysięcy złotych w budżecie 
 • Małe granty w kulturze  
 1. do- 10 000 zł; 
 2. zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 
 3. więcej: TUTAJ
 • Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska  
 1. nabór wniosków w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium (700 000 zł) 
 2. stypendium przyznawane będzie osobom zamieszkującym i płacącym podatek dochodowy w Gdańsku 
 3. otwarty nabór na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego 
 4. stypendia będą wypłacane w systemie miesięcznym (2.600 zł brutto miesięcznie) 
 5. stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy, 
 6. stypendium wypłacane będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, której zostało przyznane. 
 7. Nabór rozpocznie się w pierwszej połowie maja 

Źródło: TUTAJ.

 • Gdański Fundusz Wydawniczy  
 1. program zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci) na podstawie konkursu ofert od gdańskich księgarni i wydawnictw; 
 2.  podstawowym kryterium oceny jest związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków, 
 3. sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku został maksymalnie uproszczony, wnioski będą składane pocztą lub drogą elektroniczną – skan podpisanego wniosku; 
 4. ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 29 maja 2020 r. 

Źródło TUTAJ.

Gdynia. Falochron dla kultury 

 • Gdyńska Kultura łączy siły – wydarzenia artystyczne online, dostęp dla publiczności i możliwość zarobku dla artystów 
 • Kultura i organizacje pozarządowe – wsparcie dla beneficjentów miejskich grantów, indywidualne rozwiązania , modyfikacja terminów, postanowień umownych 
 • Konkurs na projekty artystyczne – bardziej elastyczne reguły, szeroki zakres działalności kulturalnej 
 • Doradztwo prawne w zakresie realizacji projektów kulturalnych w czasie epidemii. Infolinia +48 787 469 763. Numer jest dostępny dla osób aplikujących w programie od 7 do 20 kwietnia tj. do ostatniego dnia programu. Pytania można również kierować pod adres mailowy: m.kraszewska@gdynia.pl. 

Źródło TUTAJ

Szczecin 

 • Stypendia Twórcze Miasta Szczecin – na realizację autorskich dzieł realizowanych w tym roku, 200 tysięcy budżetu 
 • Program Małych Grantów – koordynowany przez Trafostację Sztuki, wsparcie przedsięwzięć realizowanych w Internecie, 50 tysięcy złotych  
 • Miejskie wydarzenia – zostaną oparte o twórczość lokalnych artystów w tym Dni Morza 

 Źródło TUTAJ.

Sopot 

 • podniesienie kwoty stypendium artystycznego do 100 tys. zł i przedłużenie terminu składania podań: do 31 maja.  
 • zwiększyć kwotę na zakup dzieł sztuki sopockich artystów z 50 tys. na 100 tys. zł. 
 • Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty płatność za marzec i kwiecień, w maju obniżenie czynsz za pracownie artystyczne do złotówki za metr kw. 

Źródło: TUTAJ. 

Kraków.  „Kultura Odporna”  

 • Zwiększenie budżetu na nagrody i stypendia dla twórców i artystów, dodatkowy pakiet stypendiów dla najbardziej potrzebujących 
 • Nowy program dotacyjny  dla działalności kulturalnej, nowe formy angażowania  publiczności i integrację społeczną, wsparcie dla branż muzycznej, filmowej i wydawniczej. 
 • Partnerstwo dla muzyki – program skierowany do branży muzycznej i klubów 
 • Ulgi w płatnościach czynszów dla galerii i pracowni 
 • Kontynuowanie projektów grantowych: umożliwić organizacjom zachowanie ciągłości projektów już rozpoczętych i rozliczenia poniesionych kosztów. Zmniejszone zostanie jednak wsparcie – do 40% pierwotnych kwot dotacji. Elastyczność w rozliczaniu kosztów i deklarowanych wskaźników. Środki niewydane zostaną przesunięte na ogłoszenie nowego naboru ukierunkowanego w większym stopniu na obecną sytuację pandemiczną, projekty cyfrowe i nowe formy kontaktu z publicznością. Wartość tego programu to ok. 1 milion złotych. 
 • wspieranie płynności finansowej sal koncertowych, widowiskowych, obiektów kongresowych, aby możliwa była wypłata wynagrodzeń i regulowanie bieżących płatności. 
 • zaplanowane do końca lata festiwale się nie odbędą i nie będą przekładane na drugą część roku 
 • apel prezydenta Krakowa do właścicieli nieruchomości, w których mieszczą się małe instytucje kultury, nieformalne teatry, galerie, agencje impresaryjne, stowarzyszenia, księgarnie i kina o elastyczność i solidarność.  
 • Zachęcanie dzielnicowych instytucji kultury do przeznaczania części środków dla lokalnych artystów i twórców 
 • Redystrybucją środków dla sektora filmowego i przemysłu muzycznego zajmie się m.in. Krakowskie Biuro Festiwalowe 
 • Budżet około 10 milionów złotych 
 • specjalna ankieta skierowaną do sektora kultury TUTAJ.
 • Dodatkowe narzędzia pojawią się w zależności od rozwoju sytuacji 

 Źródło TUTAJ

Warszawa 

Mobilni w kulturze: otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie ludzi kultury.  

 • W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym – artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom – realizacje: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób 
 • Termin naboru: kwiecień, wyniki: maj 
 • Budżet 1 mln złotych.  

 „Ulubiona warszawska księgarnia” drugi konkurs w ramach wsparcia dla warszawskich księgarń stacjonarnych.  

 • księgarnie indywidualne, stacjonarnym i/lub antykwariatom księgarskim prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie.  
 • Docenione zostaną trzy księgarnie, a pula nagród wyniesie 40 000 zł. 

wsparcie dla ponaddzielnicowych instytucji kultury (teatrów, muzeów, innych instytucji): 
•    możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych; 
•    możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami; 
•    wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line; 
•    zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych; 
•    pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów. 
wsparcie dla organizacji pozarządowych: 
•    modyfikacja złożonych ofert na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury (dostosowanie harmonogramów, zakresów rzeczowych czy rezultatów projektów); 
•    możliwość aneksowania już podpisanych umów na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury; 
•    wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line; 
•    pomoc w zakresie uzyskania bonifikaty w wysokości czynszu lub odroczeniu płatności. 
wsparcie dla stypendystów artystycznych miasto proponuje możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów. 

Źródło TUTAJ.

Łódź 

 • Pracownie za 1 zł. –  od 1 kwietnia do 31 maja 2020, wnioski online do 20 kwietnia 

Źródło TUTAJ.

 • „Zdrowa Kultura” 
 • łączna wartość to 1,5 mln złotych.  
 • Granty na kulturę – Łódź wspiera artystów,  
 • Kultugranty 2.0., program wsparcia „karnet kultury”  
 • czynsz za 1 zł dla pracowni twórczych 
 • organizacje będą zobligowane do angażowania w swoje działania łódzkich artystów.  
 • Nabór do programu rozpoczyna się 20 kwietnia i trwa do 29 maja. 

Więcej: TUTAJ

Wrocław „Wrocławski Program Interwencji Społecznej” 

 • Artyści, którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, od początku od 13 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).  
 • Poszerzony pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs i zwiększona pula w obecnie trwającym konkursie. 
 • Uruchomiony zostanie program zakupów dzieł sztuki wrocławskich artystów – 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych. 

Źródło : TUTAJ

PRACA, BILETY 

 • Ewejsciowki.pl – symboliczne bilety na spektakle online TUTAJ.

Organizacje i stowarzyszenia branżowe apelują o solidarność w radzeniu sobie z kryzysem i formułują postulaty: 

Postulaty kryzysowe dla kultury. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej 

 „Parasol Ratunkowy Dla Sektora Kultury” 

 • Stworzenie programu wsparcie w formie bezzwrotnego stypendium na okres minimum trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia w kwocie 80 % płacy minimalnej. 
 • Bezwzględne zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego każdej twórczyni i twórcy, którzy nie posiadają ubezpieczenia 
 • Zawieszenie zobowiązań czynszowych i innych opłat za pracownie plastyczne oraz za lokale użytkowane jako pracownie twórcze, twórcom i twórczyniom pracującym w domach i mieszkaniach zapewnienie zawieszenie czynszu i innych opłat za mieszkanie, a także zapewnienie możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy dla twórczyń i twórców wynajmujących lokale na innych zasadach. 
 • Przesunięcie zwolnionych środków przyznanych grantów z programów MKiDN oraz IAM na bezpośrednie wsparcie twórczyń i twórców z zachowaniem pierwszeństwa dla osób zaproszonych do realizacji odwołanych projektów. 
 • Utrzymanie budżetów instytucji kultury i sztuki (ministerialnych i samorządowych), zapewnienie im możliwości funkcjonowania w takim stopniu, by nie ucierpieli zatrudnieni pracownicy i pracownice oraz ułatwienie procedur przekazywania środków zwolnionych z powodu zawieszenia programu na wsparcie twórców i twórczyń oraz współpracujących z instytucjami pracowników kultury, którzy nie posiadają stałego zatrudnienia. 

Petycja dostępna TUTAJ.

Manifest Defensywy Artystycznej 

 • Zabezpieczenie umowy o dzieło prawem do opieki zdrowotnej 
 • Zawieszenie kosztów stałych związanych z utrzymywaniem pracowni, galerii, przestrzeni warsztatowych 
 • Stypendium na okres trzech miesięcy wynoszące nie mniej niż 80% płacy minimalnej. 
 • Zwolnienie z opłat na rzecz ZUSu i zaliczek na podatek dochodowy 
 • Stworzenie procedury dotyczącej wypłacania odszkodowań dla artystów, w związku z odwołanymi wystawami, warsztatami i innymi wydarzeniami. 
 • Angażowanie artystów w pracę w obrębie samorządu oraz wsparcie finansowe z jego strony 
 • Utworzenie platformy cyfrowej zrzeszającej osoby i instytucje kultury, która umożliwi udział w bezpłatnych i płatnych warsztatach oraz włączenie jej do programu e-learningowego dla uczniów. 
 • Dofinansowania na organizację indywidualnych projektów wystawienniczych w prywatnych mieszkaniach artystek i artystów 

Do dyskusji i współtworzenia manifestu można dołączyć na stronie: TUTAJ.

List otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tragiczna sytuacja artystów w czasie pandemii koronawirusa 

ZASP Poznań 

 • Zapomoga w ustalonej przez Ministerstwo wysokości dla artystów i instruktorów którzy wykażą podpisane już umowy zlecenia lub umowy o dzieło bez możliwości ich wykonania ze względu na pandemię koronawirusa. 
 • Rekompensata w wysokości 80% dochodów odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. 

Petycję można podpisać TUTAJ.

Uczelnie artystyczne – rekrutacja online i możliwe zmiany 

Artykuł: TUTAJ.

PISF

 • Stypendia dla twórców filmowych: 2400 zł – o wsparcie ubiegać się można raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie.
 • Zmiany legislacyjne: Zgodnie z obecną wykładnią filmem jest również utwór, który z powodu okoliczności niezawinionych nie został wyświetlony w kinie. To pozwala Instytutowi dofinansowywać filmy, które w pierwszej kolejności trafią na platformy VOD i PPV.
 • Przywrócenie płynności finansowej. Kredyty dla firm opracowano założenia niskooprocentowanych kredytów obrotowych, które pozwolą uniknąć zatorów płatniczych. Zakładają one uproszczoną procedurę pozyskania kredytu, złagodzenie warunków osiągnięcia zdolności kredytowej, preferencyjne oprocentowanie i opłaty, szybkość uwolnienia środków.
 • Zmiany w Programach Operacyjnych zostały przedłożone do zatwierdzenia Radzie Instytutu. W przypadku dofinansowania na rozwój projektu rozbicie dotacji na dwie raty, z czego pierwsza, wypłacana z góry, transza wynosi 90% całej kwoty dotacji, a w przypadku dotacji na produkcję filmową 80% kwoty dotacji będzie wypłacane w pierwszej transzy. Zniesienie w Programach Operacyjnych ograniczenia liczby wniosków składanych w jednej sesji i prowadzonych przez jednego producenta
 • Kampania „Powrót do kina” opracowano wstępne założenia kampanii, którą PISF wesprze finansowo. Celem jest także propagowanie wiedzy i dobrych praktyk związanych ze standardami bezpieczeństwa.

  Więcej: TUTAJ

Unia Literacka

Zapomogi Wszyscy polscy autorzy i autorki (niezależnie od tego, czy należą do stowarzyszeń pisarskich), którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji finansowej z powodu pandemii, mogą składać on-line wnioski o zapomogę http://unialiteracka.pl/

ZAiKS

1. Fundusz Popierania Twórczości. stypendia na działania twórcze. Mogą się o nie ubiegać nie tylko członkowie Stowarzyszenia. Nabór obywa się drogą elektroniczną.

2. Członkowie ZAiKS-u mogą ubiegać się o zapomogi (bezzwrotne, jednorazowe zasiłki dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej), pożyczki z Kasy Pożyczkowej, a także o zaliczki na poczet przyszłych wpływów. Co niezwykle istotne w obecnej sytuacji – wnioski o zaliczki i zapomogi mogą być składane elektronicznie. Więcej https://zaiks.org.pl/1819,0

Polska Fundacja Muzyczna #zostańzmuzyką. Po zgłoszeniu chęci udziału w akcji, organizator koncertu dostaje możliwość otrzymania własnego panelu do wpłat darowizn – wirtualną puszkę, do której słuchacze dobrowolnie mogą wpłacić dowolną kwotę. Pieniądze trafią na konto Polskiej Fundacji Muzycznej, a po zakończeniu wydarzenia zostaną wypłacone w formie darowizny zgodnie z wolą organizatora/wykonawcy. Więcej: https://zostanzmuzyka.pl/o-akcji-zostanzmuzyka/

ZASP 

 • Wypłata świadczeń pomocy materialnej członkom ZASP, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.  
 • artyści niezrzeszeni, a pobierający tantiemy będą mogli uzyskać zaliczki na poczet przyszłych tantiem. 
 • Pomoc ta jest skierowana do artystów niebędących na etatach, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej. 
 • wnioski składane są w biurze lokalnego oddziału ZASP 

źródło: TUTAJ.  

Gildia Reżyserów Polskich. Apel do nadawców telewizyjnych 

Emitowanie priorytetowo polskich filmów  i autorskich programów telewizyjnych dla zwiększenia przypływów z tantiem 

Źródło TUTAJ.

Galeria Miejska Arsenał: 

 • Wypłaty honorariów: Ze względu na przesunięcie wystaw i wydarzeń mających odbyć się w marcu i kwietniu wypłaca artystkom/tom i zleceniobiorczyniom/com, (z którymi zostały podpisane umowy) połowę honorarium za wykonaną pracę koncepcyjną, a resztę po wykonaniu dzieła w nowo ustalonym terminie.  

Goyki 3 Art Inkubator 

 • Pogotowie prawne dla artystów: sopocka instytucja publikuje informacje o miejscach, gdzie artyści mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. 

Ewejsciowki.pl – symboliczne bilety na spektakle online KLIK.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego deklaruje: 

 • Artyści i twórcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o pomoc Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow). Planowane jest zwiększenie środków na ten cel.  
 • Sytuacja losowa spowodowana stanem epidemii nie wymaga przedłożenia żadnego zaświadczenia 
 • Informacja o dochodach (netto) za ostatnie 12 miesięcy powinna zostać podana w formie oświadczenia we wniosku (nie są wymagane skany PIT-ów ani innych dokumentów finansowych) 
 • Wniosek można składać za pośrednictwem platformy ePUAP
 • Twórcy i artyści prowadzący przedsiębiorstwa lub jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z przygotowywanych przez rząd narzędzi ochrony i wspierania przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami działalności.  

 Źródło TUTAJ.

Nowe programy dotacyjne:

 1. Kultura w sieci: to środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Propozycja składa się z dwóch działań: programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. 
 • Budżet programu wynosi 20 mln zł (5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, 15 mln – dla instytucji i organizacji). 
 • Wnioski można składać do 20 kwietnia. 
 • Program stypendialny obejmuje dziedziny: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury. 
 • Stypendium może być przyznane na 6-miesięcy lub inny okres realizacji projektu, nie krótszy niż trzy kolejne miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.  
 • Program dotacyjny: Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania. Kwota dofinansowania 5 000 – 150 000 zł. 
 • Realizacja działań od 1 maja do 30 października 2020 
 • Zadania mogą obejmować np. : warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe, wydarzenia kulturalne on-line, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych, wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;  udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów, tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe,   tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury; tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej 

Źródło TUTAJ.

 1. Twórczość w Internecie: na rozwój cyfrowych form prezentacji (wkrótce uruchomienie) 
 2. Rekompensaty strat dla kultury po zakończeniu epidemii – (uruchomiony po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego) 
 • elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra 
 • zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych 
 • zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne  
 • zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury 
 • rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów. 

 Źródło TUTAJ.  

Organizacje i sieci europejskie reprezentowane przez Culture Action Europe: 

List do Komisarz Gabriel i Dyrekcji Generalnej EAC. Edukacja, młodzież, sport i kultura 

 • Elastyczne warunki działania dla projektów i inicjatyw finansowanych ze środków europejskich 
 1. Wydłużenie okresu kwalifikowalności programów w przypadku, gdy nie możliwa jest realizacja założonych harmonogramów Np. przeniesienie aktywności na rok kolejny; zezwolenie na przeniesienie środków na kolejny rok; dla kończących się projektów: przedłużenie okresu trwania projektu o czas, na jaki zostaną zawieszone działania ze względu na pandemię. 
 2. Kwalifikowanie kosztów działań, które musiały zostać poniesione pomimo ich odwołania.  
 3. Wprowadzenie „solidarnego honorarium” oferowanych przez beneficjentów programów freelnacerom zaangażowanym w projektach, których dochód zależy od odwołanych wydarzeń i działań. 
 4. Zmiana i zastępowanie planowanych działań formatami bardziej odpowiadającymi obecnej sytuacji (webinaria, publikacje, video) w przypadku, gdy przełożenie lub zaplanowanie nowej daty wydarzenia jest niemożliwe ze względu na zbyt dużą niepewność. 
 5. Możliwość aplikowania o dodatkowe fundusze dla beneficjentów ponoszących duże straty np. z powodu zwrotów biletów 
 • Dodatkowe wsparcie dla kultury i sektora kreatywnego 
 1. Apelowanie do innych instytucji europejskich i krajowych o wprowadzenie wyjątkowych środków podtrzymujących trwałość ekosystemu kulturalnego na podobieństwo działań wspierających przedsiębiorczość 
 2. Przeznaczenie przez Komisję Europejską części z 25 miliardów euro pakietu kryzysowego dla wsparcia ekonomii europejskiej na działania dedykowane kulturze i branżom kreatywnym 

Źródło TUTAJ.

Program Kreatywna Europa: wydłużenie rozliczania programów  

Źródło TUTAJ.

European Cultural Foundation. Culture of Solidarity Fund  

Wsparcie  inicjatyw kulturalnych wspierających solidarność i wspólnotę europejską jako wspólną przestrzeń publiczną w odpowiedzi na obecny kryzys i jego skutki 

 • Dla: osób indywidualnych, kolektywów, organizacji z wszystkich sektorów  
 • Granty w wysokości 
 1. €5.000 – 15.000 (5 – 10  projektów w jednym naborze)  
 2. €15.000 – 30.000 (2 – 3 projektów w jednym naborze) 
 3. €30.000 – 50.000 (1 – 2 projektów w jednym naborze) 
 • Można uzyskać fundusze na nowe inicjatywy, wsparcie istniejących, rozwijanie ich na skalę europejską. Pokrywają koszty materiałów,  obsługi biurowej, narzędiza pracy online i komunikacji online, produkcję, wynagrodzenia ekspertów i osób zatrudnionych w organizacji.  
 • Pierwszy nabór: od 6 do 27 kwietnia 2020 (12.00 CET) 

Można aplikować tutaj TUTAJ.

KEAAnaliza reakcji polityk publicznych na COVID 19  

https://keanet.eu/worldwide-policy-response-to-covid-19-in-support-for-the-ccs/?fbclid=IwAR3fsoNCUtLCAcr8TLiuyaGyq2FtHEFyV_2nBx7hDVi8Ttcb6HFNGiIiLTA

Creatives Unite 

Platforma internetowa zbierająca informacje, fundusze, badania i dobre praktyki dotyczące działań kulturalnych i artystycznych w czasie pandemii. https://creativesunite.eu/ 

Zbiór informacji na temat działań wspierających sektor kultury i branże kreatywne w różnych krajach: żródło: TUTAJ.

Lista będzie uzupełniana na bieżąco.  Pozdrawiamy wszystkich twórców kultury – trzymajmy się razem. 

Powiązane projekty