17 marca rusza nowy nabór zgłoszeń wniosków do programu Otwarty IKM, który realizowany jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). IKM czeka na autorskie pomysły na działania kulturalne, edukacyjne lub społeczne kierowane do dzieci i młodzieży z Ukrainy i Gdańska. Celem projektu jest integracja i aktywizacja uczestników i uczestniczek przez kulturę. 

Wiosenna edycja programu Otwarty IKM tworzy szansę na integrację nie tylko dzieci polsko -ukraińskich, ale także daje szansę osobom dorosłym działającym w obszarze animacji kultury, które przyjechały z Ukrainy do Polski i chciałyby się podzielić się swoimi doświadczeniami poprzez projekty realizowane z lokalną społecznością.  

Osobom, których propozycje zostaną wybrane Instytut Kultury Miejskiej zapewnia wsparcie finansowe do 3000 zł brutto, merytoryczne, prawne, konsultacje w zakresie: technicznym, tłumaczeń na język ukraiński oraz zaprasza do przestrzeni IKM przy ul. Długi Targ 39/40 do realizacji działań w ramach programu.  

Nabór pomysłów kierowany jest zarówno do osób indywidualnych (np. animatorów/ animatorek kultury, artystów/artystek, edukatorów/edukatorek, aktywistów/aktywistek), jak i grup nieformalnych, kolektywów artystycznych, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i fundacji. Do działań zapraszamy również obywateli i obywatelki Ukrainy przebywające w Gdańsku i regionie.  

Nabór zgłoszeń trwa od 17 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 6 kwietnia 2023 roku na stronie otwarty.ikm.gda.pl.  

Więcej o konkursie: otwarty.ikm.gda.pl 

Działanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).  

Informacje lub odpowiedzi na pytania w sprawie Programu są udzielane w następujący sposób:  
•  w języku polskim: przez koordynatorkę programu Otwarty IKM panią Katarzynę Buczek, e-mail: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl lub w czasie dyżuru telefonicznego w dniach: od: 20 marca do 30 marca 2023 roku / poniedziałek – piątek w godzinach: 15.00-16.00 tel.: (+48) 798 377 354
•  dla osób komunikującym się jedynie w języku ukraińskim informacji udziela pani Raisa Kadyrova (szczegóły w treści ukraińskiej informacji). 

Regulamin

APLIKUJ

—- 

ВІДКРИТИЙ IMK  

Проєкти 2023 для дітей і молоді 

У березні розпочнеться новий прийом заявок на програму «Відкритий ІМК», яка реалізовуватиметься за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 

Весняна програма «Відкритий ІМК» – це можливість реалізувати оригінальні культурні, освітні та соціальні заходи для дітей і молоді з України та Гданська. Метою заходів є інтеграція та активізація учасників через культуру. 

Інститут міської культури пропонує фінансування на суму до 3 000 злотих брутто, фахову та юридичну підтримку, консультації з технічних питань, послуги з перекладу українською, а також надає для проведення заходів у рамках програми приміщення ІМК за адресою вул. Длугі Тарґ 39/40. 

Прийом заявок триває з 17 до 31 березня 2023 року.   

Результати буде оголошено 6 квітня 2023 року. Вони будуть опубліковані на сайті otwarty.ikm.gda.pl  

Особливо запрошуємо до участі осіб, які мають досвід роботи з українською громадою, а також з дітьми та молоддю.  

Конкурс проєктних ідей адресований як окремим особам (наприклад, аніматорам/аніматоркам культури, художникам/художницям, педагогам, активістам/активісткам), так і неформальним групам, мистецьким колективам, школам, дитячим садочкам, асоціаціям і фондам.  

До участі в заходах також запрошуються громадяни і громадянки України, які проживають у Гданську та регіоні.  

Програма не лише дає можливість для інтеграції польських і українських дітей, але також є шансом для дорослих, котрі працюють у сфері анімації культури,  приїхали з України до Польщі й хотіли би поділитися своїм досвідом, реалізуючи проєкти для місцевої громади.  

Більше про конкурс на otwarty.ikm.gda.pl 

за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

Інформацію та відповіді на питання стосовно Програми можна отримати в період з 17 до 31 березня 2023 року наступним чином:  
Для тих, хто послуговується лише українською, інформацію надає пані Раїса 
Кадирова, e-mail:  raisa.kadyrova@ikm.gda.pl. У понеділок – п¬’ятницю з 14.00 до 16.00 можна також отримати консультацію, зателефонувавши за номером +48 691321749.   

статут

ПОДАЙ ЗАЯВКУ