Przestrzenie Sztuki – Taniec w Gdańsku zapraszają do wzięcia udziału w otwartym konkursie na dwie rezydencje choreograficzne dla indywidualnych osób twórczych oraz małych grup związanych z Trójmiastem. Rezydencje odbędą się w Gdańsku w terminach 26 sierpnia – 8 września oraz 14–27 września. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22 lipca!

Dlaczego rezydencje?

Program tegorocznych Przestrzeni Sztuki – Taniec został zbudowany wokół idei zrównoważonej produkcji sztuki. Chcemy skupić nasze działania na próbie zdefiniowania zrównoważonych aspektów sztuki tańca i choreografii oraz sprawdzić w praktyce, na czym może polegać ekologiczne myślenie i tworzenie w polu sztuk performatywnych. Sztuka i kultura nie mogą pozostać obojętne na zmianę kierunku myślenia: z nadprodukcji i nadkonsumpcji do świadomego tworzenia i uczestnictwa; z nastawienia na tworzenie jednorazowych produktów w kierunku pracy procesualnej

W ramach rezydencji oferujemy przestrzeń do rozwijania swoich praktyk i pomysłów bez konieczności wytworzenia konkretnego efektu. Idea rezydencji łączy w sobie możliwość eksploracji sztuki tańca i choreografii w relacji do innych dziedzin sztuki lub nauki.

Do aplikowania zapraszamy osoby indywidualne lub małe grupy. Rezydencja zakłada honoraria dla maksymalnie 3 osób. Dodatkowo, do każdej rezydencji powinna zostać zaproszona osoba ekspercka, reprezentująca dowolną dziedzinę (naukową, artystyczną, humanistyczną), która wesprze działanie rezydencyjne i otworzy je na własną perspektywę. 

Ze względu na ekologiczny profil programu Przestrzenie Sztuki – Taniec, zachęcamy do aplikowania osoby związane z Trójmiastem, które potrzebują przestrzeni i czasu na rozwijanie swoich praktyk.

Program jest skierowany do osób chcących rozwijać praktyki artystyczne i artystyczno-badawcze w dziedzinach szeroko pojętej choreografii i tańca. Rezydencje otwieramy na różne formaty i sposoby działania. Niezależnie od tego, czy jesteście na początku, czy na końcu procesu, czy jeszcze go nie rozpoczę_łyście/liście, albo chcecie wrócić do wcześniejszych projektów – rezydencje mają służyć Waszym potrzebom oraz wytwarzaniu wiedzy na temat ekologii praktyk artystycznych. Działania w ramach rezydencji mogą koncentrować się na dowolnym temacie i być realizowane za pomocą różnorodnych technik, narzędzi i estetyk.

Szczegółowe kryteria dotyczące aplikowania znajdują się w regulaminie.

Co oferujemy?

  • wynagrodzenie w kwocie 5600 zł brutto dla każdej osoby biorącej udział w rezydencji (maks. 3 osoby); 
  • wynagrodzenie w kwocie 2400 zł brutto dla ekspert_ki/a (program nie zakłada konieczności stałej obecności ekspert_ki/a podczas rezydencji);
  • budżet w łącznej kwocie maks. 1500 zł na podróże oraz zakwaterowanie osób biorących udział w rezydencji (w tym także zakwaterowanie oraz podróże osoby eksperckiej);
  • przestrzeń sali warsztatowej Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku codziennie, w godzinach 10:00–18:00 oraz wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich przestrzeni publicznych i zielonych dla działań rezydencyjnych;
  • opiekę merytoryczną kuratorki Rezydencji, 
  • wsparcie promocyjne oraz organizacyjne. Wasze potrzeby i nasze możliwości omówimy podczas spotkania online poprzedzającego rezydencję.

Opieka merytoryczna nad programem: Katarzyna Kania.

Informacje dotyczące dostępności przestrzeni Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku znajdziecie tutaj: ikm.gda.pl/dostepnosc.

Czego oczekujemy?

  • Podczas rezydencji powinno odbyć się przynajmniej jedno spotkanie, na którym w dowolnej formie podzielicie się działaniami rezydencyjnymi z publicznością. To Wy zdecydujecie o miejscu, czasie, publiczności, przebiegu spotkania oraz o tym, w którym momencie rezydencji ma się ono odbyć.
  • Zachęcamy do prowadzenia działań archiwizacyjnych w dowolnym formacie – zdjęć, nagrań, notatek, rysunków, score’ów – które później, w określonym przez Was zakresie, będą mogły zasilić żywe i otwarte archiwum projektu, które pomoże nam poszerzać rozumienie tego, czym może być zrównoważona produkcja i wiedza ekologiczna w sztukach performatywnych.

Jak aplikować?

Aplikacje należy składać do 22 lipca 2024 r., do 23:59, przez formularz internetowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/12sQJ5JuepkPe8j5A

Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 2 sierpnia 2024 r.

Regulamin rezydencji dostępny jest pod linkiem: Regulamin – Open call Rezydencja choreograficzna.

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Operatorem Programu w Gdańsku w latach 2024–2025 jest Instytut Kultury Miejskiej.