Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłaszają nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda przyznawana jest od 2015 roku tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Każda edycja osobno honoruje autora lub autorkę najlepszego przekładu nowości wydawniczej oraz wyróżnia wybitnego tłumacza lub tłumaczkę za całokształt twórczości translatorskiej. Nabór zgłoszeń trwa do 30 listopada 2024 roku. Szczegóły: www.odnalezionewtlumaczeniu.pl.

Zapewniając krążenie między literaturami, przekład inicjuje nowe style, buduje sieć inspiracji oraz poszerza nasze rozumienia świata. Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest wyrazem uznania dla maestrii tłumaczy i tłumaczek literatury pięknej.

Nagroda przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Laureaci – poza statuetką – otrzymują 50 000 zł (całokształt) oraz 30 000 zł (przekład książki). Uroczystość wręczenia Nagrody towarzyszyć będzie 7. edycji Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się wiosną 2025 roku.

Kto może być zgłoszony w poszczególnych kategoriach

Do nagrody przyznawanej za całokształt twórczości zgłaszać można tłumaczy i tłumaczki literatury obcej na język polski. W przypadku tych zgłoszeń nie istnieją ograniczenia czasowe w zakresie terminu publikacji dzieł przełożonych przez kandydata lub kandydatkę. Jest to wyróżnienie indywidualne, czyli w każdej edycji przyznawane jednej osobie.

W przypadku kategorii nagrody przyznawanej za przekład książki (lub cyklu książkowego) zgłoszenia powinny dotyczyć pozycji, które na polskim rynku wydawniczym ukazały się między 1 grudnia 2022 i 30 listopada 2024 (wznowienia nie będą brane pod uwagę). W tej kategorii przyjmowane są zgłoszenia tłumaczy i tłumaczek pracujących indywidualnie oraz w zespołach.

Kto może zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody

Kandydatury mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne, a w szczególności wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze i członkowie Kapituły Nagrody. Każda z wymienionych osób i organizacji może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

Co powinno zawierać zgłoszenie do Nagrody

  • imię i nazwisko kandydata, kandydatki lub kandydatów wraz z uzasadnieniem zgłoszenia oraz opisem dokonań zgłaszanej osoby;
  • informacje o osobie zgłaszającej wraz z adresem i numerem telefonu;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej i zgłaszanej;
  • materiały książkowe:

    • w przypadku zgłoszenia jednej książki lub cyklu książek należy załączyć 3 egzemplarze papierowe zgłaszanej książki lub cyklu oraz egzemplarz(e) w wersji elektronicznej (w formacie PDF, a także mobi oraz epub, jeśli istnieje taka możliwość);
    • w przypadku zgłoszenia tłumacza lub tłumaczki za całokształt twórczości translatorskiej dołączyć należy bibliografię dorobku zgłaszanej osoby oraz 3 wybrane dzieła zdaniem osoby zgłaszającej stanowiące najlepsze udokumentowanie dorobku kandydata do Nagrody. Książki dostarczyć należy w liczbie 3 egzemplarzy papierowych oraz w wersji elektronicznej jeśli istnieje taka możliwość (w formacie PDF, a także mobi oraz epub).

Kapituła może zwrócić się do osoby zgłaszającej kandydaturę do Nagrody z wnioskiem o uzupełnienie nadesłanego materiału. Do Nagrody nie mogą być zgłaszani członkowie Kapituły Nagrody oraz przedstawiciele Fundatora Nagrody i Organizatora.

Termin i sposób przesyłania zgłoszeń

Termin naboru zgłoszeń mija 30 listopada 2024 roku.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • mailowo na adres: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody Translatorskiej”). W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

Dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji:

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl.

Informacja o naborze dostępna jest pod linkiem – https://odnalezionewtlumaczeniu.pl/2024/07/otwieramy-nabor-zgloszen-do-nagrody-za-tworczosc-translatorska-im-tadeusza-boya-zelenskiego-2025/

Dotychczasowi laureaci i laureatki:

2023 (całokształt) – Ireneusz Kania (różne języki) 2023 (książka) – René Koelblen i Stanisław Waszak za przekład z języka francuskiego „Zniknięć” Georges’a Pereca (wyd. Lokator 2022)
2021 (całokształt) – Anna Przedpełska-Trzeciakowska (jęz. angielski)
2021 (książka) – Teresa Tyszowiecka blasK! za przekład z języka angielskiegou książki Anthony’ego Josepha „Afrykańskie korzenie UFO” (wyd. Fundacja Korporacji Ha!art)
2019 (całokształt) – Małgorzata Łukasiewcz (jęz. niemiecki)
2019 (książka) – Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego książki Djuny Barnes „Ostępy nocy” (wyd. Ossolineum)
2017 (całokształt) – Danuta Cirlić-Straszyńska (jęz. serbochorwacki)
2017 (książka) – Piotr Paziński za przekład z języka hebrajskiego książki Szmuela Josefa Agnona „Przypowieść o skrybie i inne opowiadania” (wyd. Nisza)
2015 (brak podziału na kategorie) – Maryna Ochab (jęz. francuski)

Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu”

Kolejna edycja wydarzenia, któremu towarzyszy Nagroda, odbędzie się wiosną 2025 roku. Spotkania to wyjątkowy – bo poświęcony przede wszystkim sztuce translacji – festiwal literacki. Do rozmów o literaturze i przekładzie zapraszamy uznanych pisarzy i pisarki, tłumaczy i tłumaczki, krytyków i krytyczki z kraju i zagranicy. Spotkania są punktem wyjścia do rozmów o świecie i dynamice zachodzących w nim zmian. Przekład, o którym mówimy, to z jednej strony intymna konfrontacja z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi, kulturami i gatunkami sztuki.

Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk.

Organizatorem Nagrody jest Instytut Kultury Miejskiej.