W najnowszej publikacji Instytutu Kultury Miejskiej Agata Bachórz, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura i Piotr Zbieranek podsumowują przemiany współczesnego pola kultury. Motywacje do uczestnictwa, różne typy działań w kulturze, instytucjonalny krajobraz kultury czy paradoksy wynikające z praktykowania kultury są, według autorów publikacji, częściami składowymi gry w kulturę. Dostępna w cenie 34 zł na www.ikm.gda.pl/grawkulture.

– Ta publikacja to podsumowanie wielu lat badań kultury, które prowadziliśmy z gdańskimi socjologami i socjolożkami w kontakcie z badaczami z innych ośrodków oraz praktykami. Każdy, kto zajmuje się kulturą znajdzie w tej książce źródło wiedzy, inspiracji i, na co liczę, zaskoczeń. Gra w kulturę pozwala przyjrzeć się swoim działaniom w szerszym niż na co dzień kontekście – mówi Sławomir Czarnecki z Instytutu Kultury Miejskiej.

Autorzy poruszają tematy transformacji współczesnego pola kultury, motywacji i wartości, jakimi kierują się uczestnicy kultury, modelu uczestnictwa w kulturze, nowych ról instytucji kultury w zmieniającym się i stale poszerzającym polu kultury oraz zadaje pytania o polityki kulturalne, demokratyzacje kultury i jej rozwój (zrównoważony czy peryferyjny?).

– Publikacja stanowi swoistą dokumentację jednego z najważniejszych i najbardziej złożonych przedsięwzięć badawczych dotyczących kultury, jakie realizowano w ostatnim czasie w Polsce. Przedsięwzięcia udanego, tak pod względem poznawczym, jak i teoretycznym, przynoszącego cały szereg istotnych kategorii pojęciowych i konceptów analitycznych, które na stałe weszły do słowników osób badających kulturę i zajmujących się jej animowaniem i zarządzaniem – napisał w recenzji „Gry w kulturę” prof. dr hab. Marek Krajewski.

Obserwatorium Kultury działające w Instytucie Kultury Miejskiej stara się uchwycić potencjał kultury, która wyszła poza sztywne, instytucjonalne ramy organizacji publicznych, poza podziały na „kulturalne” i „kulturowe”, a zaczęła wkraczać na obce jej niegdyś terytoria innych dziedzin życia (nauki, biznesu, animacji, pracy społecznej). Łącząc różne perspektywy badawcze i źródła danych, Obserwatorium Kultury poszerza spojrzenie na stan kultury w Gdańsku i regionie, dostarcza wiedzę twórcom polityk kulturalnych, praktykom i badaczom kultury, ale też mieszkańcom zainteresowanym życiem kulturalnym miasta. Trzy podstawowe raporty Gdańskich Badań nad Kulturą to Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału w Gdańsku (2011), Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa (2014), Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna (2016). Publikacje IKM dostępne są w repozytorium: http://repozytorium.ikm.gda.pl/.

W 2020 roku IKM wyda książkę dr Natalii Brylowskiej opowiadającą o zawodowym życiu artystów. O tym, jak kształtowała się rola artysty i co współcześnie znaczy być artystą? Jak relacje między kulturą i ekonomią wpływają na pracę artystyczną?

Autorzy Gry w kulturę. Przemiany pola kultury w erze poszerzenia: Agata Bachórz, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura i Piotr Zbieranek pracują w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz współtworzą Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą https://www.facebook.com/wns.ug.centrum.kultury/.

„Grę w kulturę” można kupić w cenie 34 zł w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 oraz zamawiając ją mailem: Piotr.mielcarek@ikm.gda.pl.

Gra w kulturę. Przemiany pola kultury w erze poszerzenia, Gdańsk 2019

Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej
Autorzy: Agata Bachórz, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura, Piotr Zbieranek
Recenzja naukowa: Marek Krajewski
Redakcja językowa i korekta: Agnieszka Kochanowska
Projekt graficzny i skład: Tomasz Pawluczuk, Nylon studio
ISBN: 978-83-66003-47-7