agata_fot-renatadabrowskaW Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się szeroko rozumianą edukacją kulturową oraz koordynacją programu „Sieć Kultury. Łączy edukację i kulturę w Gdańsku i regionie”. Od 2016 roku koordynuje działania programu „Bardzo Młoda Kultura” realizowanego w latach 2016-2018 pod nazwą „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”. 

Doktor nauk społecznych (Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), menedżer oświaty (Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej), ewaluator projektów i programów społecznych (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), pedagog i animator społeczno-kulturowy. Miłośnik badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się (poprzez projektowanie, badanie i działanie). Współtwórca projektów edukacyjno-animacyjnych realizowanych ze społecznością lokalną w różnym czasie i przestrzeni najczęściej „z” bądź „dla” dzieci i młodzieży. Z zamiłowania twórca rzemiosła artystycznego, uczestnik rajdów rowerowych i pieszych.

e-mail: agata.andrasiak[at]ikm.gda.pl

3 x M, czyli Moje Miejsce w Mieście

Moje Miejsce jest tam gdzie jestem, niekoniecznie w samym Mieście. Stare Miasto fascynuje mnie w godzinach porannych, gdy kluczę jego uliczkami w pojedynkę. Ujął mnie fenomen rowerowego Gdańska, którego ścieżki prowadzą do granic Miasta. Gdy je mijam, pełna zachwytu podziwiam wojewódzkie zakamarki, kosztuję regionalnych potraw, nabieram sił, by wrócić do Miasta.

Instytut Kultury Miejskiej 2019