agata_fot-renatadabrowskaW Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się szeroko rozumianą edukacją kulturową oraz koordynacją programu „Sieć Kultury. Łączy edukację i kulturę w Gdańsku i regionie”. Od 2016 roku koordynuje działania programu „Bardzo Młoda Kultura” realizowanego w latach 2016-2018 pod nazwą „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”. 

Doktor nauk społecznych (Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), menedżer oświaty (Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej), ewaluator projektów i programów społecznych (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), pedagog i animator społeczno-kulturowy. Miłośnik badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się (poprzez projektowanie, badanie i działanie). Współtwórca projektów edukacyjno-animacyjnych realizowanych ze społecznością lokalną w różnym czasie i przestrzeni najczęściej „z” bądź „dla” dzieci i młodzieży. Z zamiłowania twórca rzemiosła artystycznego, uczestnik rajdów rowerowych i pieszych.

e-mail: agata.andrasiak[at]ikm.gda.pl

3 x M, czyli Moje Miejsce w Mieście

Moje Miejsce jest tam gdzie jestem, niekoniecznie w samym Mieście. Stare Miasto fascynuje mnie w godzinach porannych, gdy kluczę jego uliczkami w pojedynkę. Ujął mnie fenomen rowerowego Gdańska, którego ścieżki prowadzą do granic Miasta. Gdy je mijam, pełna zachwytu podziwiam wojewódzkie zakamarki, kosztuję regionalnych potraw, nabieram sił, by wrócić do Miasta.