Anna Jankowsk, fot Renata DąbrowskaAbsolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku i Królewskiego Konserwatorium w Hadze (NL). Obecnie studentka Uniwersytetu w Poitiers (FR), gdzie poszerza swą wiedzę w zakresie wykonastwa historycznego (Historically Informed Performance Practice). Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Młoda Polska, a także Prezydenta Miasta Gdańska – Młody Gdańszczanin. Z IKM związana od 2014 roku początkowo jako stażystka, w ramach programu – Staże w Instytucjach Kultury organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Swoje zamiłowanie do sztuki przekuwa w działanie, współtworząc projekty kulturalne i animacyjne. Czynnie działa na płaszczyźnie organizacji pozarządowych (Horyzonty Sztuki, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, Fundacja Rodzic-Dziecko), gdzie prowadzi działania dla najmłodszych wprowadzając ich w świat muzyki.

e-mail: anna.jankowska[at]ikm.gda.pl