ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Akademii Aktywnej Społeczności i Gdańskich Dni Sąsiadów. Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies, Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza/British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) i Akademii Treningu WenDō – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć (Fundacja Autonomia). Certyfikowana (Fundacja Autonomia) trenerka WenDō – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety. Aktywna w organizacjach pozarządowych, m.in. członkini Towarzystwa Edukacji  Antydyskryminacyjnej. W latach 2010 – 2011 koordynowała polską koalicję Social Watch, która wydała współfinansowany przez Komisję Europejską, kompleksowy raport o ubóstwie i wykluczeniu społecznym w Polsce. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w kategorii Animacja Kultury (2008 r.).

Ze względu na zainteresowanie prawami człowieka i równością, zajmuje się w Instytucie członkostwem instytucji w Polskiej Sieci Fundacji Anny Lindh (zajmującej się budowaniem aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i tworzeniu wspólnej wizji regionu euro- śródziemnomorskiego). Reprezentuje Instytut Kultury Miejskiej w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska.

Zębuszek – psia osoba na zdjęciu pochodzi z adopcji.

3 x M, czyli Moje Miejsce w Mieście

Najważniejszym dla mnie miejscem w Gdańsku jest Stocznia. Gdy byłam dzieckiem, rodzice zabierali mnie tam na demonstracje, które przyczyniły się do zmiany ustroju w Polsce i Europie. Działałam w teatrze Lustra Strona Druga w niestety zburzonej Willi Dyrektora. Koordynuję projekt Metropolitanka, który bazuje na wspomnieniach pracownic i pracowników Stoczni Gdańskiej i osób, które współtworzyły strajki. Cieszę się, że mogłam poznać i wysłuchać tych wspaniałych ludzi. Poza tym nie wyobrażam sobie panoramy Gdańska bez stoczniowych żurawi.