Absolwentka historii sztuki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obroniła pracę dotyczącą strategii kultury wizualnej wobec katastrofy klimatycznej. Obecnie studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim

Badawczo pasjonuje się nową, zaangażowaną społecznie choreografią, perspektywą feministyczną i przyrodniczą w naukach humanistycznych oraz animal studies. W praktyce zajmuje się animacją kultury (warsztaty ruchowe, Plener choreograficzny: ekologia), działaniami postartystycznymi (Marsz Gościnności, Opolno 2071), tańcem oraz aktywizmem klimatycznym (m. in. w Extinction Rebellion Polska) i ekologicznym, a na studiach równościowym.

W IKM zajmuje się herstorycznym projektem Metropolitanka (https://metropolitanka.ikm.gda.pl/) oraz działaniami edukacyjnymi.

W wolnym czasie dużo czyta, tańczy i ćwiczy jogę oraz oddaje się wycieczkom krajoznawczym, zimą najchętniej na biegówkach. Mama dwóch kotków.

e-mail: barbara.swadzyniak[at]ikm.gda.pl