Ewa Przybojewska, fot. Renata Dąbrowska

Studiowała prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2011 menedżer ds. administracji i finansów w zespole przygotowującym kandydaturę Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W IKM odpowiada za zamówienia publiczne oraz wspiera pozostałych pracowników w sprawach formalnoprawnych (opiniowanie umów, rozliczenia projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych).

Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi z sektora kultury, m.in. Stowarzyszeniem Teatr Wiczy i Fundacją Gdańska Szkoła Muralu. Pasje: żeglarstwo, gry planszowe.

e-mail: ewa.przybojewska[at]ikm.gda.pl