Filip Neumann – student kierunku Multimedia i Grafika Komputerowa w Wyższej Szkole Bankowej.
W Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się obsługą i pomocą techniczną wydarzeń zarówno w Sieni jak i poza nią.
Interesuje się komiksami, filmem, muzyką i szeroko pojętą sztuką.
W wolnym czasie szkicuje lub wykonuje kolaże graficzne. Jest szczęśliwym posiadaczem dwóch kotów.

e-mail: filip.neumann@ikm.gda.pl