Absolwentka studiów magisterskich (Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka) i podyplomowych (Technika i Organizacja Handlu Zagranicznego) Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w licznych kursach związanych z zarządzaniem projektami, marketingiem. Posiada licencję przewodnika turystycznego po Trójmieście z prawem oprowadzania w języku angielskim. Od 1982 roku związana z przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem morskim, gdzie wdrażała i testowała systemy komputerowe. Od 1992 związana z firmami MAERSK Line (kierownik ds. operacyjnych), Inter Marine i Genfer Lloyd (kierownik biura w Gdańsku). Od kwietnia 2009 zarządzała sekretariatem w biurze Gdańsk 2016, od marca 2011 roku prowadzi sekretariat Instytutu Kultury Miejskiej.

e-mail: jolanta.bielawska@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2019