W Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się koordynacją programu Otwarty IKM, wspiera również koordynatorów działań konkursowych programu „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”. Ukończyła studia podyplomowe Dyplomacja Kulturalna i Creative Diplomacy oraz Audyt i Kontrolę Wewnętrzną w Gospodarce i Administracji. Posiada Certyfikat Profesjonalnego Audytora Wewnętrznego wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Badań Nad Kulturą Filmową i Audiowizualną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była stażystką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki. Posiada siedmioletnie doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych w roli menedżera i planisty oraz w realizacji wydarzeń kulturalnych. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach związanych z zarządzaniem marką, organizacją imprez – Event Manager u Philip’a Berners’a oraz kreowaniu promocji marek narodowych, wytworów kultury i profesjonalnych działań w tym zakresie.

W wolnym czasie lubi podróże, kino oraz malarstwo – zwłaszcza twórczość meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Komunikatywna, dobrze zorganizowana, z umiejętnościami interpersonalnymi. Wyróżnia się umiejętnością szybkiego i analitycznego myślenia. Cechuje ją chęć podejmowania nowych wyzwań. Motto: „ Życie jest pełne wyzwań i uśmiechów losu…“

e-mail: katarzyna.buczek[at]ikm.gda.pl