Krzysztof Żyłowski – specjalista ds. Zamówień publicznych

krzysztof.zylowski[at]ikm.gda.pl