ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Doktorantka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską na temat polskiego teatru instytucjonalnego. Na UAM prowadzi także zajęcia na specjalizacji dla kuratorów i producentów teatralnych. Organizatorka i producentka performatywnych, teatralnych i interdyscyplinarnych projektów społeczno-artystycznych. Prezeska Fundacji na rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego „Cukier Puder”, w ramach której wyprodukowała szereg wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w ostatnim czasie m.in. „Deluzja: ostatni magik” – performatywny mockument o historii mieszkańców jednej z poznańskich kamienic, „Fira 2016: Przywrócenie”- miejska gra performatywna o żydowskim Poznaniu czasu międzywojnia, „Ścieżka dźwiękowa. Spacer śladem ulicznych muzyków” dla Festiwalu Malta, edycje festiwalu studentów teatrologii UAM Nowa Siła Kuratorska, w ramach którego uczy w praktyce jak programować, produkować i promować wydarzenia artystyczne. W latach 2014-2016 pracowniczka, a później Kierowniczka Działu Promocji i Reklamy w Teatrze Nowym w Poznaniu. Pracowała przy Festiwalu Teatralnym Malta i przy projekcie „Trickster” – głównym programie kulturalnym Europejskiego Kongresu Kultury, współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie. Pomysłodawczyni, a w latach 2011-2014 główna producentka integracyjno-feministycznego projektu DZIEW/CZYNY, w tych samych latach członkini Stowarzyszenia 9dwunastych.

3 x M, czyli Moje Miejsce w Mieście
Wyludnione plaże, lasy i łąki, które mogę swobodnie przemierzać z psicą Stefcią.

e-mail: magdalena.palka[at]ikm.gda.pl