ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk


Z Instytutem Kultury Miejskiej współpracuje od 2019 roku, koordynując działania związane z obsługą konkursu oraz realizacją dofinansowanych projektów w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie”. Koordynatorka projektów szkoleniowych i specjalistka ds. rozliczeń. Od wielu lat związana z oświatą poprzez realizowanie projektów w gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończyła studia podyplomowe „Fundusze strukturalne – Pozyskiwanie i Sprawozdawczość” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Otwarta na nowe wyzwania i gotowa do współpracy w działaniach społecznych, ze szczególną uwagą na środowiska dyskryminowane i wykluczone.

monika.leszczynska@ikm.gda.pl