Monika Masalon – antropolożka kulturowa, badaczka społeczna, współzałożycielka Pracowni Inicjatyw Społecznych DYM – pierwszego w Trójmieście stowarzyszenia skupiającego antropo_lożki/logów, artys_tki/tów i społeczni_czki/ków, w którym zajmuje się inicjowaniem, kreowaniem i koordynacją działań społecznych. W ramach przyznanego w 2020 r. Stypendium Miasta Gdańska w obszarze kultury realizuje projekt “Gdzie nie pójdę, i tak tu wracam” w dzielnicy swojego dzieciństwa i młodzieńczości – na Siedlcach.  

Angażuje się w inicjatywy związane z poszerzaniem świadomości ciała, ruchu, tańca i improwizacji ruchowej.  Prenumeruje dwumiesięcznik “Z biegiem szyn” poświęcony kolei w Polsce.  

3 x M, czyli Moje Miejsce w Mieście 

Badawczo zawsze nie-miejsca – dworce, perony, przychodnie, urzędy, tramwaje i autobusy. Jako urodzona Gdańszczanka robi regularne spontaniczne piesze obchody bądź objazdy obrzeż gdańskich dzielnic.  

e-mail: monika.masalon[at]ikm.gda.pl