ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Natalia Brylowska, fot. Renata Dąbrowska

Menadżerka i badaczka kultury, absolwentka porównawczych studiów cywilizacji i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury. Jest koordynatorką badań diagnostycznych prowadzonych w ramach projektu Sieć kultury. Jako doktorantka Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ bada ścieżki kariery młodych artystów wizualnych w Polsce. Naukowo zajmuje się badaniami środowisk artystycznych i relacją miedzy kulturą i sztuka a miastem. Autorka artykułów: „Artyści – robotnicy. Kultura w rewitalizacji terenów Stoczni Gdańskiej” (2012), „Inkubatory sztuki – nowy typ instytucji kultury” (2013),”Tylko dostęp? Tylko obieg? Praktyki sztuki w internecie” (2016), współautorka raportu „Trajektorie sukcesu zawodowego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury” (2015).

e-mail: natalia.brylowska[at]ikm.gda.pl