Ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek –matematyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach, niemal 20 lat, zajmowała się zagadnieniami informatycznymi, pełniąc różne funkcje, początkowo w telekomunikacji, później w gospodarce morskiej.W następnym etapie pracy zawodowej kilka lat zgłębiała tajniki bankowości. Obecnie pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Interesuje się filmem, szczególnie dokumentalnym oraz literaturą, zwłaszcza reportażem.

e-mail: sabina.orzechowska[at]ikm.gda.pl