Absolwent zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych na Uniwersytecie Szczecińskim, bankowości i ubezpieczeń w Wyższej Szkole Zarządzania w Słupsku a także, podyplomowo, zarządzania administracją publiczną oraz audytu wewnętrznego na Politechnice Gdańskiej. Główny księgowy Instytutu Kultury Miejskiej, prowadzi dział kadr, dba o wypoczynek i urlopy zespołu.

e-mail: tadeusz.szarowski[at]ikm.gda.pl