Rok 2017 program Sieć Kultury rozpoczyna od dwudniowego szkolenia stacjonarnego „Edukacja kulturowa i budowa partnerstw między sektorem edukacji i kultury”, które odbędzie się w trzech terminach: 24 – 25 lutego, 3 – 4 marca i 10 – 11 marca w Gdańsku. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu. Zajęcia poprowadzą: Karolina Ciechorska – Kulesza (Od edukacji kulturowej do zmiany społecznej), Zofia Lisiecka (Wprowadzenie do Action Learning) i Anna Urbańczyk (Budowanie i wzmacnianie partnerstw w projektach z edukacji kulturowej). Więcej o programie szkoleń i prowadzących: www.sieckultury.pl. Kolejne zaplanowane działanie to webinarium o budowania projektów edukacyjno-kulturowych. Wiosną nastąpi rozstrzygnięcie konkursu regrantingowego.

Dwa dni szkoleniowe mają pozwolić osobom zaangażowanym w edukację kulturową w województwie pomorskim na lepsze poznanie się i integrację środowiska. Liczę, że samo spotkanie będzie inspiracją do doprecyzowania swoich projektów – mówi Agata Andrasiak, koordynatora programu Sieć Kultury.

Tylko osoby, które wzięły udział w szkoleniu (jednym z terminów) będą miały możliwość aplikowania o środki w konkursie regrantingowym. Tegoroczne fundusze konkursowe to 80 000 zł, w tym 40 000 zł na realizację dwóch dużych projektów (wnioskowana kwota do 20 000 zł) i 40 000 zł na osiem mniejszych działań (wnioskowana kwota do 5 000 zł).

Informacje o rekrutacji

Rekrutacja na szkolenie „Edukacja kulturowa i budowa partnerstw między sektorem edukacji i kultury” trwa od 13 stycznia do 13 lutego do godz. 14.00. Formularz zgłoszeniowy online znajduje się na stronie: http://bit.ly/2jLKHxf.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla osób, które chcą wziąć udział w późniejszym konkursie regrantingowym. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Informacja o udziale w szkoleniu wysłana będzie najpóźniej 16 lutego 2017 roku.

Terminy warsztatów (do wybrania jeden):
24-25 lutego 2017 roku, miejsce: Gdańsk, siedziba CEN, sala 315
3-4 marca 2017 roku, miejsce: Gdańsk, siedziba CEN, sala 312
10-11 marca 2017 roku, miejsce: Gdańsk, siedziba CEN, sala 314

Adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk.

Zakwaterowanie uczestników od godziny 16.00 w piątek (pierwszy warsztat rozpocznie się o godz. 18.00), zakończenie szkolenia koło godziny 18.00 w sobotę. Koszty: Warsztaty są dla uczestników bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg w pokojach 2, 3 i 4-osobowych oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO_2017(docx)

FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO_2017(odt)

FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO_2017(pdf)

REGULAMIN 2017 (pdf)

Kryteria oceny 2017 (pdf)

Logotypy

REGULAMIN BARDZO MŁODA KLULTURA

Sieć Kultury jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program ten zmierza do podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej w Polsce. W ramach „Sieci Kultury” organizowane są między innymi warsztaty, konkursy grantowe i spotkania informacyjno-integracyjne. Operatorem programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej.

www.sieckultury.pl

Powiązane projekty