Działaczki i liderki ze Stoczni Gdańskiej | Spacer towarzyszący konferencji “Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki”

Stocznia Gdańska zatrudniała wiele tysięcy ludzi wśród których ujawniły się liderki pracy, znane jako przodownice, brygadzistki kierujące pracami kilku- czy kilkunastoosobowych grup, działaczki komisji czy rad kobiecych. To często zapomniane dziś nazwiska i herstorie, a wówczas ważna przestrzeń emancypacji. Stocznia to także historia strajku w sierpniu 1980 roku, kiedy liderkami zostały między innymi Anna Walentynowicz i Alina Pienkowska. Zostaną one bohaterkami spaceru towarzyszącego konferencji “Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków”, który rozpocznie się 9 października o godz. 15.30. Przewodniczką będzie Anna Miler – aktywistka i herstoryczka.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: www.ikm.gda.pl/zapisy. Prosimy wybrać spacer z dopiskiem “Spacer towarzyszący konferencji “Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki”. Organizatorem konferencji jest Instytut Kaszubski i Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego 

fot . Renata Dąbrowska

 Anna Miler – aktywistka i herstoryczka. Na Filologicznych Studiach Doktoranckich UG przygotowuje rozprawę na temat codzienności pracownic Stoczni Gdańskiej. Od wielu lat realizuje projekty związane ze wspieraniem kobiet i historią kobiet. Jest współautorką koncepcji projektów herstorycznych: „Stocznia jest kobietą”, @Metropolitanka i „Women for Democratic (R)evolution”; autorką trasy śladami kobiet strajkujących w Stoczni Gdańskiej oraz budujących statki i przewodniczką po terenach postoczniowych @Spacery Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet. W 2018 roku współkoordynowała projekt „100 kobiet na 100-lecie praw wyborczych”, w ramach którego powstała baza 100 biogramów kobiet zasłużonych dla Pomorza. Pracuje w Inkubatorze STARTER, gdzie wspiera rozwój zawodowy i buduje społeczność kobiet pracujących w branży morsko-logistycznej w projekcie “Kobiety też budują statki”.

Instytut Kultury Miejskiej 2019