Śladami gdańskich Białorusinów – spacery po mieście w języku polskim

4 czerwca spacer, godz. 10.00-12.00

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka” w Gdańsku.

Prowadzenie: Helena Głogowska.

Miejsce: przedproże IKM.

Zapisy: btkchatka@gmail.com

 

Слядамі гданьскіх беларусаў – шпацыр па горадзе па-беларуску

4 чэрвеня – шпацыр 12.00-14.00 

Арганізатар: Беларускае Культурнае Таварыства «Хатка» у Гданьску.

Гід: Лена Глагоўская.

Месца: ганак Інстытута Гарадзкой Культуры.

Запіс: btkchatka@gmail.com

 

Gdańsk to miasto wielu kultur, a Białorusini zamieszkują tu od wielu lat. Niestety, historie wybitnych przedstawicieli narodu białoruskiego związanych z Gdańskiem nie są znane szerszej publiczności.

Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka” w ramach programu „Otwarty IKM” zaprasza na spacer po Gdańsku śladami białoruskimi. Projekt ten jest skierowany do mieszkańców Gdańska – pasjonatów lokalnej historii i kultury, ale także dla licznych Białorusinów, którzy w ciągu ostatnich lat przybyli do Gdańska, odnajdując tu drugi dom. Spacery odbędą się w dwóch językach – po polsku i po białorusku.

Spacery poprowadzi prezes BTK „Chatka” Helena Głogowska, a odbędzie się on ulicami Głównego i Starego Miasta (okolice ulic: Długi Targ, Grobla, Pańska, Elżbietańska) i potrwa około 2 h. Serdecznie zapraszamy do zapisów!

 

O prowadzącej:
Helena Głogowska – prezes Białoruskiego Towarzystwa Kulturalnego „Chatka”, białorutenistka, politolożka i badaczka stosunków polsko-białoruskich. Autorka wielu publikacji naukowych i publicystycznych, a także książek: Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim. Jest również organizatorem corocznych konferencji naukowych dotyczących przemian kulturowo-cywilizacyjnych Gdyni, a także redaktorem Zeszytów Gdyńskich wydawanych przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej.

Powiązane projekty