Miejsce zbiórki zostanie podane w mailu zwrotnym po dokonaniu zapisu

30 sierpnia 2022, 17:30 - 30 sierpnia 2022, 19:00

Górki Wschodnie | Radek Smilgin | trasa: parking przy wejściu do Ptasiego Raju – Wisła – ul. Ornitologów – nadwiślańskie chaty – dawna wędzarnia – port lotniczy – budynek dawnej szkoły – ul. Nadwiślańska 126