ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Tutaj zapiszesz się na spacery na miejsca rezerwowe - czyli do tych spacerów, w których została wyczerpana pula wolnych miejsc

  • Dane osobowe

  • Dane takie jak imię i nazwisko, adres email muszą być unikatowe dla każdego zgłoszenia!
  • Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody

  • Oświadczam, że:

  • ** Zgoda jest obowiązkowa, a jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w spacerze.