ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Tutaj zapiszesz się na spotkania w sieni z cyklów Akademia Gdańska, Miasto 2050 oraz na warsztaty

  • Dane osobowe

  • Dane takie jak imię i nazwisko, adres email muszą być unikatowe dla każdego zgłoszenia!
  • Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody

  • ** Zgoda jest obowiązkowa, a jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w spotkaniu.