ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Tutaj zapiszesz się na dzielnicowe spacery, spotkania i wykłady z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami, które odbędą się w sezonie 2021.

W związku z wciąż panującą sytuacją zagrożenia epidemicznego, na spacery obowiązują imienne zapisy, należy też zaakceptować regulamin (zasłanianie ust i nosa, utrzymywanie dystansu społecznego). Na wszystkie spotkania obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

Oto pełne zasady, które jesteśmy zmuszeni wprowadzić ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Pamiętając o wspólnym bezpieczeństwie:

 1. W spacerze mogą wziąć udział tylko osoby, które zapisały się wcześniej i przekazały swoje dane, na wypadek stwierdzenia u któreś z osób uczestniczących zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym (zgodnie z klauzulami w formularzu).
 2. Każdy uczestnik/uczestniczka spaceru musi dokonać indywidualnego zgłoszenia (przez formularz) ze względu na zgody na przetwarzanie swoich danych.
 3. Każdy spacer ma ograniczoną liczbę osób, wraz z potwierdzeniem udziału w spacerze otrzymasz informację o miejscu jego startu.
 4. Na spacerach zachowuj dystans społeczny: 1,5 m oraz zasłaniaj usta i nos zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Osoby, które nie dostosują się do tych zasad nie będą mogły brać udziału w spacerze.
 5. Pamiętaj, aby odwołać swój udział w spacerze, jeśli: - występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę zakaźną - jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny - zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, - w ciągu tygodnia miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 

Pełen REGULAMIN do pobrania.

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE I WSPÓŁTOWARZYSZY SPACERÓW

 • Jeśli nie ma miejsc w danym terminie, skorzystaj z Formularza rezerwowego, a powiadomimy Cię, jeśli zwolni się miejsce.
 • Dane osobowe

 • Dane takie jak imię i nazwisko, adres email muszą być unikatowe dla każdego zgłoszenia!
 • Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody

 • Oświadczam, że:

 • ** Zgoda jest obowiązkowa, a jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w spacerze.