ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Tutaj zapiszesz się na dzielnicowe spacery, spotkania i wykłady z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami, które odbędą się w sezonie letnim 2021.

W związku z wciąż panującą sytuacją zagrożenia epidemicznego, na spacery obowiązują imienne zapisy, należy też zaakceptować regulamin. Na wszystkie spotkania obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

Oto pełne zasady, które jesteśmy zmuszeni wprowadzić ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Pamiętając o wspólnym bezpieczeństwie:

 1. W spacerze mogą wziąć udział tylko osoby, które zapisały się wcześniej i przekazały swoje dane, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym (zgodnie z klauzulami w formularzu).
 2. Każdy uczestnik/uczestniczka spaceru musi dokonać indywidualnego zgłoszenia (przez formularz) ze względu na zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Każdy spacer ma ograniczoną liczbę miejsc - wraz z potwierdzeniem udziału w spacerze otrzymasz informację o miejscu jego startu.
 4. Na spacerach zachowuj dystans społeczny: 1,5 m oraz zasłaniaj usta i nos w pomieszczeniach. Osoby, które nie dostosują się do tych zasad - nie będą mogły brać udziału w spacerze.
 5. Pamiętaj, aby odwołać swój udział w spacerze, jeśli: - występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę zakaźną - jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny - zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, - w ciągu tygodnia miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 

Pełen REGULAMIN do pobrania.

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE I WSPÓŁTOWARZYSZY SPACERÓW

Opis poszczególnych tras spacerów znajdziesz w kalendarium → www.ikm.gda.pl/kalendarium

 • Jeśli nie ma miejsc w danym terminie, skorzystaj z Formularza rezerwowego, a powiadomimy Cię, jeśli zwolni się miejsce.
 • Dane osobowe

 • Dane takie jak imię i nazwisko, adres email muszą być unikatowe dla każdego zgłoszenia!
 • Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody

 • Oświadczam, że:

 • ** Zgoda jest obowiązkowa, a jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w spacerze.