Inspirujemy. Wspieramy. Tworzymy.

Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze, inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie.

Działamy dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia.

Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wydajemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.

Szanowni Państwo,
Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szczególną – autorską, rozwijaną i współtworzoną przez zespół, rozbudowywaną o nowe zadania i nowe kompetencje w zespole – jak nazywa ją wiele osób: jest „nową instytucją”. Realizujemy dwa podstawowe zadania: tworzymy wydarzenia dla mieszkańców Gdańska oraz realizujemy szeroko rozumiany program wsparcia dla osób pracujących w kulturze. W Gdańsku rozpoznawani jesteśmy dzięki obecności w przestrzeni publicznej (Narracje , Odcinki, Streetwaves, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Kolekcja Malarstwa Monumentalnego na Zaspie, Gdańskie Dni Sąsiadów, Gdańskie Miniatury), w Polsce dzięki projektom badawczym i publikacjom Obserwatorium Kultury, festiwalom literackim, działaniom edukacyjnym w ramach Sieci Kultury, ostatnio – także dzięki największej konferencji poświęconej marketingowi kultury. Każdy, kto u nas był, wie, że IKM to – obok kilku pokojów do pracy – jeden zaadaptowany korytarz, dawna gdańska sień, która stała się jednym z bardziej aktywnych ośrodków debaty w mieście. Do naszej siedziby trafia rocznie kilkanaście tysięcy osób – uczestników spotkań, wykładów dyskusji o mieście, działań edukacyjnych, współtwórców „otwartego IKM-u”. Podejmujemy tematy dotyczące polityki kulturalnej, jakości życia w mieście, jakości samego miasta. W naszych działania w przestrzeni miejskiej bierze udział wielokrotnie więcej osób. Ale nie o frekwencję tu chodzi – liczą się dla nas jakościowe zmiany w życiu kulturalnym miasta.

Jesteśmy instytucją włączaną w programy wizyt studyjnych w Gdańsku – w samym 2016 roku odwiedzili nas między innymi przedstawiciele British Council, edukatorzy z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, delegacje z Helsinek, Gandawy, Erewania, Mińska. Prezentujemy też nasze działania na ogólnopolskich giełdach projektów, jesteśmy zapraszani na konferencje w Polsce i poza nią (ostatnio prezentowaliśmy nasze działania między innymi w Wilnie, Petersburgu, Sztokholmie, Pradze, Lublanie, Warszawie, Wrocławiu). Współpracujemy z Partnerami i instytucjami w całej Polsce (między innymi z Małopolskim Instytutem Kultury, wrocławskim Impartem, Warsztatami Kultury z Lublina, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Fundacją Bęc Zmiana, Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych ę, Centrum Architektury, Res Publicą, Narodowym Centrum Kultury, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawnictwem Karakter, Fundacją im. Anny Lindth) oraz ze wszystkimi instytucjami w Gdańsku i wieloma z obszaru metropolii, uczelniami (Akademią Sztuk Pięknych, Uniwersytetem Gdańskim), organizacjami pozarządowymi, miejskimi aktywistami.

Rok 2016 był z pewnością zamknięciem etapu – udziału Gdańska w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, który rozpoczął się w 2008 roku. Ubiegłoroczna prezentacja kilkudziesięciu artystów w ramach Znajomych znad morza zamknęła nasz wieloletni związek z projektem ESK, a jednocześnie otworzyła nowy etap współpracy z innymi miastami i wspólnymi dążeniami do wzmacniania roli kultury w politykach miejskich. Szukamy inspiracji w działaniach innych, czerpiemy wiedzę z badań, uczymy się i rozwijamy, próbujemy nowych rzeczy. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą. Niezmiennie w centrum naszych działań jest Gdańsk i jego mieszkańcy i mieszkanki – tym bardziej cieszymy się, że w 2018 roku będziemy mogli zaprosić Państwa do nowej, dającej nam większe możliwości, siedziby w Kunszcie Wodnym!

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Szymańska
Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej


Historia

Instytut Kultury Miejskiej powstał w wyniku przekształcenia podmiotu, który koordynował starania Gdańska o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W marcu 2011 roku, na trzy miesiące przed finałem konkursu, działające dotychczas jako spółka jawna, biuro zyskało status samorządowej instytucji kultury o nazwie Gdańsk 2016. Od marca 2012 funkcjonuje jako Instytut Kultury Miejskiej. Zgodnie z założeniem przyjętym przez Gdańsk, udział w konkursie, niezależnie od jego wyniku, miał służyć ożywieniu kulturalnemu miasta, zarówno poprzez inicjowanie nowych projektów kulturalnych, jak i działania strategiczne na rzecz zwiększenia roli kultury w życiu miasta. Powstałe podczas kandydatury Gdańska do tytułu ESK 2016 projekty mają swoją kontynuację pod szyldem Instytutu. Są to m.in. Festiwal Malarstwa Monumentalnego na Zaspie, Festiwal Narracje, nagroda literacka i festiwal Europejski Poeta Wolności, Active Citizens, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki.


Raporty działań

Instytut Kultury Miejskiej 2016