Turning the Tide (TTT) to ambitny projekt artystyczny i transdyscyplinarny dialog mający na celu twórczą reakcję na konkretne zagrożenie związane z kryzysem klimatycznym w miastach położonych nad wodą. Projekt ma na celu zaangażowanie lokalnych mieszkańców, wzmocnienie niewysłuchanych dotąd głosów i zwiększenie świadomości na temat kwestii klimatycznych. 

W projekt TTT zaangażowanych jest 5 partnerów – Intercult (Szwecja), Artit (Grecja), Wiener Bildungsakademie (Austria), DEAR HUNTER (Holandia) i Instytut Kultury Miejskiej (Polska) we współpracy z Fablevision Scotland i siecią River//Cities.

Strona internetowa projektu (w języku angielskim)https://www.turning-thetide.com/
Facebook – [kliknij tutaj]
Instagram – [kliknij tutaj]

Nadchodzące wydarzenia:

Climate and Culture Summit Glasgow 2024

9:00 – 17:00, 25 kwietnia

Rejestracja oraz pełen program zjazdu – [kliknij tutaj]

Climate and Culture Summit odbędzie się w kontekście bogatej historii Glasgow, związanej z interwencjonizmem artystycznym i aktywizmem klimatycznym. Wydarzenie zgromadzi różnorodne głosy, w tym kluczowe postacie z rządu Szkocji, Creative Carbon Scotland oraz artystów i aktywistów środowiskowych. Dyskusje będą poruszać się przez różne obszary, a każda z nich opracuje złożoną interakcję między praktykami artystycznymi, planowaniem kulturowym a sprawiedliwością klimatyczną. Celem jest wspólne zrozumienie i współpraca w dążeniu do rozwiązań związanych z zmianami klimatycznymi.

To jednodniowe wydarzenie gromadzi perspektywy z sektora sztuki i kultury, wraz z liderami z samorządu lokalnego, sektora wolontariackiego, szkolnictwa wyższego, sektora zdrowia i innych, aby debatować i dyskutować o wielorakich rolach, jakie sztuka, kultura i praktyki obywatelstwa twórczego mogą odegrać w walce ze zmianami klimatycznymi. Prelegenci główni to Creative Carbon Scotland, planistka kulturowa Lia Ghilardi oraz artysta/aktywista/kurator Dr Ben Parry, obok ekspertów z różnych lokalizacji i sektorów. Dyskusje panelowe i prezentacje będą badać praktyczne inicjatywy i zaprezentują najbardziej innowacyjne projekty i podejścia, które obecnie są realizowane w Szkocji. Dołącz do dyskusji tego dnia, aby się uczyć, dzielić i budować swoją wiedzę i sieci.

LOCAL URBAN LABS

Local Urban Labs (LUL) to sieć kreatywnych przestrzeni rozproszonych w Wiedniu, Gdańsku, Evoii i Sztokholmie. Laboratoria oferują kreatywne miejsce dla lokalnych artystów, aby badać i wyrażać swoje perspektywy na temat zmian klimatycznych poprzez sztukę. Każde laboratorium jest zaprojektowane jako miejsce, w którym artyści mogą uczestniczyć w warsztatach i rezydencjach cyfrowych, tworząc dzieła sztuki, które rezonują z lokalnymi narracjami i wyzwaniami. LUL-y zaprojektowane są jako inkubatory innowacji artystycznych i zaangażowania społecznościowego, sprzyjające dialogowi, który łączy lokalne spostrzeżenia z szerszymi kwestiami środowiskowymi.

REZYDENCJA ARTYSTYCZNA W GDAŃSKU DLA LOKALNYCH ARTYSTEK I ARTYSTÓW

Zapraszamy polskie artystki i artystów do aplikowania na rezydencję artystyczną w Gdańsku. Do udziału w rezydencji zachęcamy także osoby narodowości ukraińskiej, mieszkające obecnie w Polsce.

Więcej szczegółów –[kliknij tutaj]

Zapraszamy artystki i artystów działających w obszarach sztuki społecznie zaangażowanej, poświęconej ochronie środowiska czy też kwestiom klimatu nadmorskiego.

Rezydencja artystyczna dla artystek/ów w Polski (i Ukrainy) potrwa 3 miesiące, w czasie których wybrane osoby będą mogły skupić się na mapowaniu kulturowym, badaniach artystycznych i stworzeniu dzieła, będącego ostatecznym efektem rezydencji, zaprezentowanego na wystawie online. 

OPEN CALL
REZYDENCJA ARTYSTYCZNA W GDAŃSKU DLA ARTYSTEK I ARTYSTÓW ZAGRANICZNYCH 28/5/2024 – 28/6/2024

Do udziału z międzynarodowej rezydencji w Gdańsku zapraszamy artystki i artystów z Grecji, Szwecji i Szkocji. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2024.

W ramach projektu zrealizowane zostaną cztery międzynarodowe rezydencje artystyczne, w których weźmie udział 10 artystek/artystów. Poszukujemy artystek i artystów z Grecji, Szwecji oraz Szkocji do udziału w międzynarodowej rezydencji artystycznej w Gdańsku w maju i czerwcu 2024.

Rezydencja w Gdańsku potrwa 28 dni, dając artystkom i artystom czas na mapowanie kultury, badania i realizację prac artystycznych. Oczekuje się, że wybrane osoby stworzą w trakcie trwania rezydencji prace artystyczne odzwierciedlające ich doświadczenia i wnioski zdobyte w czasie pobytu w Gdańsku. Prace te zostaną zaprezentowane podczas wystawy podsumowującej rezydencję. W ramach rezydencji artystki i artyści wezmą także udział w 3-dniowej sesji warsztatów i spotkań z lokalna społecznością.
Okres rezydencji: 28/5/2024 – 28/6/2024

Więcej szczegółów – [kliknij tutaj]

Minione wydarzenia:

12 KWIETNIA, 2024 || 13:00 CET / 12:00 GMT / 14:00 EEST

Dołącz do 3. wydarzenia serii webinarów projektu “Turning the Tide”, które będzie moderowane przez dr Liz Gardiner. Podczas spotkania zagłębimy się w potęgę praktyk kartograficznych w kontekście rozwoju miejskiego i społecznego.
Nasz panel ekspertów obejmuje dr Mitcha Millera oraz Marlies Vermeulen i Remy’ego Kroese z Dear Hunter.⁠

Więcej info – [kliknij tutaj]

Zarejestruj się teraz, aby poznać innowacyjne podejścia do kartopologii i mapowania kulturowego oraz wziąć udział w dyskusjach na temat praktyk społecznie zaangażowanych w społecznościach dotkniętych zmianami klimatycznymi.

Link do rejestracji – [kliknij tutaj]

Razem przekształćmy dialog w efektywne działania na rzecz ochrony klimatu!