Deklaracja Dostępności dla strony internetowej ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Instytutu Kultury Miejskiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób G/głuchych.
  • Część grafik nie posiada opisów alternatywnych.
  • Brak informacji dot. sytuacji kryzysowej.
  • Część dokumentów do pobrania nie posiada informacji o formacie, języku i rozmiarze pliku.
  • Niektóre elementy strony mają zbyt mały współczynnik kontrastu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Masalon, monika.masalon@ikm.gda.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 573 209 062 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli napotkasz jakiś problem z cyfrową dostępnością naszej strony internetowej, możesz się ze mną skontaktować. Nazywam się Monika Masalon i możesz do mnie napisać na adres monika.masalon@ikm.gda.pl lub zadzwonić/ napisać sms-a na numer telefonu 573 209 062.
Napisz do mnie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Podaj swoje dane, to znaczy imię i nazwisko oraz sposób kontaktowania się z Tobą, na przykład za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oczywiście musisz podać adres email lub numer telefonu. Napisz też wyraźnie, na czym polega problem z dostępnością.

Możesz także zażądać dostępu alternatywnego, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Na przykład przeczytania niedostępnego pisma lub opisania zawartości filmu.

Postaram się załatwić sprawę jak najszybciej, chociaż pamiętaj, że może to potrwać do 7 dni. Jeżeli sprawa okaże się trudna i dowiem się, że nie zdążę w tym czasie, poinformuję Cię o tym przed upłynięciem tych 7 dni. Poinformuję Cię, ile może potrwać zapewnienie dostępności cyfrowej. Może to potrwać do 2 miesięcy, ale nie dłużej.

Gdyby się okazało, że zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponuję Ci dostęp alternatywny. Wcześniej został on już opisany. Możesz się na to zgodzić lub nie.

Jeżeli zaś zdarzy się, że odmówię Ci zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu, możesz złożyć skargę. W skardze opisz całą sytuację i wyślij ją do mojej instytucji.

Jeżeli to też nic nie da i wyczerpiesz te możliwości, możesz napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Instytut Kultury Miejskiej

Targ Rakowy 11
80-806 Gdańsk

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje