Po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet będą oprowadzać nowi przewodnicy i przewodniczki: osoby ze społeczności ukraińskojęzycznej i rosyjskojęzycznej mieszkające na Pomorzu. Projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать to bezpłatne szkolenia przygotowujące do roli przewodników. Wśród tematów spotkań: m.in. dziedzictwo industrialne Stoczni Gdańskiej; dziedzictwo Solidarności, niwelowanie różnic kulturowych, zajęcia przewodnickie, a następie spacery w języku ukraińskim i rosyjskim. Cykl spotkań rusza 28 lipca, a na otwarte spacery w języku ukraińskim i rosyjskim IKM zaprasza jesienią.

– Działania dla nowych mieszkańców i mieszkanek Gdańska są nam bliskie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy przeprowadzić bezpłatny kurs przewodnicki i włączyć w opowiadanie ważnej części historii miasta związanej ze Stocznią Gdańską i Solidarnością osoby, które wybrały Gdańsk jako swoje nowe miejsce do życia. Projekt jest częścią rozszerzania oferty kulturalnej i angażowania w jej tworzenie grupy osób, która do tej pory nie miała takiej możliwości – mówi Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej.

Pierwsze szkolenia i otwarte prelekcje ruszą już 28 lipca. Wykłady, spacery i warsztaty poprowadzą: dr Jacek Kołtan, Anna Miler, Anna Perz, Anna Zielińska-Fedoruk, Urszula Ściubeł, Magdalena Stormowska, Andrzej Trzeciak.

Zagadnienia, które będą poruszone podczas spotkań to m.in.: dziedzictwo kulturowe i industrialne Stoczni Gdańskiej, idea Solidarności, Anna Walentynowicz – legenda Solidarności, Kobiety w polskich stoczniach po II wojnie światowej, pracownice Stoczni Gdańskiej, działaczki strajkowe, metodyka przewodnicka, język rosyjski wrażliwy, podejście równościowe i historia kobiet. To także spotkania z emerytowaną pracownicą stoczni i współcześnie zatrudnionymi w przemyśle stoczniowym osobami. Aby ukończyć kurs i zostać przewodnikiem/przewodniczką w projekcie należy wziąć udział we wszystkich formach warsztatowych, wykładach i prelekcjach.

Cztery wykłady z projektu zostaną zapisane na video i dostępne później online w języku ukraińskim i rosyjskim na kanale YouTube IKM. Spotkania na żywo odbywają się w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 oraz w plenerze – na terenach postoczniowych (start: przy Bramie Historycznej nr 2, Plac Solidarności).

Po kilkutygodniowych przygotowaniach nowi przewodnicy i przewodniczki poprowadzą Spacery po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet w języku ukraińskimi i rosyjskim kierowane do nowych mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Na zajęcia w ramach projektu i spacery obowiązują zapisy oraz konieczność dotrzymywania obowiązującego reżimu sanitarnego.

Partnerzy projektu: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Związek Ukraińców w Polsce – koło w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności.

Projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Program zajęć prowadzonych w języku ukraińskim:

28 lipca 18.00* Wykład „Idea Solidarności”, dr Jacek Kołtan

4 sierpnia 18.00* Wykład „Kombinezon roboczy i sukienka w kwiatki. Kobiety w polskich stoczniach po II wojnie światowej”, Anna Miler

10 sierpnia 17.00** Spacer „Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet Trasa Pracownic”, Anna Miler

11 sierpnia 17.00 – 20.00* Warsztaty „Metodyka przewodnicka cz. 1”, Anna Perz

12 sierpnia 17.00** Spacer „Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet Trasa Strajkowa”, Anna Zielińska-Fedoruk

18 sierpnia 18.00* Spotkanie z emerytowaną pracownicą Stoczni Urszulą Ściubeł

20 sierpnia 18.00* Wykład „Dziedzictwo kulturowe i industrialne Stoczni Gdańskiej”, Andrzej Trzeciak

22 sierpnia 12.00** Spacer „Anna Walentynowicz- legenda Solidarności”, Magdalena Stormowska

23 sierpnia 10.00 – 18.00* „Warsztaty równościowe i historii kobiet”, Anna Urbańczyk

24 sierpnia 17.30** Spacer „Współczesny przemysł stoczniowy”, Patrycja Kruk, Emilia Mirek, Dominika Werdecka-Latarska

25 sierpnia 17.00 – 20.00* Warsztaty „Metodyka przewodnicka cz. 2”, Anna Perz

5 września 10.00 – 13.00** Warsztaty w terenie „Metodyka przewodnicka cz. 3”, Anna Perz

12 września 10.00 – 13.00** Warsztaty w terenie „Metodyka przewodnicka cz. 4”, Anna Perz

Miejsca spotkań:

* Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40

** Brama Historyczna do Stoczni Gdańskiej, Gdańsk, Plac Solidarności

Program zajęć prowadzonych w języku rosyjskim:

30 lipca 18.00* Wykład „Idea Solidarności”, dr Jacek Kołtan

6 sierpnia 18.00* Wykład „Kombinezon roboczy i sukienka w kwiatki. Kobiety w polskich stoczniach po II wojnie światowej”, Anna Miler

7 sierpnia 18.00 – 20.00 Warsztaty on-line „Język rosyjski wrażliwy”, Olga Łaniewska

13 sierpnia 17.00 – 20.00* Warsztaty „Metodyka przewodnicka cz. 1”, Anna Perz

15 sierpnia 10.00 – 18.00* „Warsztaty równościowe i historii kobiet”, Anna Urbańczyk

17 sierpnia 17.00** Spacer „Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet Trasa Pracownic”, Anna Miler

19 sierpnia 17.00** Prelekcja w formie spaceru „Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet Trasa Strajkowa”, Anna Zielińska-Fedoruk

22 sierpnia 16.00** Prelekcja w formie spaceru „Anna Walentynowicz- legenda Solidarności”, Magdalena Stormowska

27 sierpnia 17.00 – 20.00* Warsztaty „Metodyka przewodnicka cz. 2”, Anna Perz

1 września 18.00* Spotkanie z emerytowaną pracownicą Stoczni Urszulą Ściubeł

2 września 17.30** Prelekcja w formie spaceru „Współczesny przemysł stoczniowy”, Patrycja Kruk, Emilia Mirek, Dominika Werdecka-Latarska

3 września 18.00* Wykład „Dziedzictwo kulturowe i industrialne Stoczni Gdańskiej”, Andrzej Trzeciak

5 września 14.00 – 17.00** Warsztaty w terenie „Metodyka przewodnicka cz. 3”, Anna Perz

12 września 14.00 – 17.00** Warsztaty w terenie „Metodyka przewodnicka cz. 4”, Anna Perz

Miejsca spotkań:

* Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40

** Brama Historyczna do Stoczni Gdańskiej, Gdańsk, Plac Solidarności

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i obowiązują na nie zapisy. 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby ukraińsko- i rosyjskojęzyczne. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem dostępności miejsc.

Zapisy, informacje: Anna Urbańczyk anna.urbanczyk@ikm.gda.pl, tel. + 48 663 87 2016 (preferujemy kontakt w języku polskim lub angielskim). Przy zapisach prosimy i podanie imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Informacje dotyczące oświadczeń związanych z COVID-19 znajdują się na stronie: www.metropolitanka.gda.pl