Kontynuujemy spacery z nowymi przewodnikami i przewodniczkami po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet. W listopadzie odbędzie się kilkanaście spacerów w języku ukraińskim i rosyjskim. Wycieczki przybliżają osobom mieszkającym w Gdańsku od niedawna historię naszego miasta i ważną rolę kobiet w strajkach Sierpnia 80. oraz ich pracę w przemyśle stoczniowym. Spacery są bezpłatne, obowiązują zapisy: http://ikm.gda.pl/zapisy.

Projekt „Metropolitanka – witamy” realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej skierowany jest do osób posługujących się językami ukraińskim i rosyjskim. Do samodzielnego oprowadzania Szlakami Kobiet po Stoczni Gdańskiej przygotowywali się podczas letnich warsztatów i spotkań. W listopadzie odbędą się kolejne spacery w języku ukraińskim i rosyjskim.

Do projektu zgłosiły się osoby, które przeprowadziły się do Polski z powodów politycznych, zawodowych lub osobistych. Motywacje i historie uczestników były różnorakie, ale łączyła ich chęć poznania swojego nowego miejsca życia.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPACERÓW

Spacery w języku ukraińskim:

 • 7.11.2020 13.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim Przewodniczka Mariana Butchak  
 • 8.11.2020 12.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim Przewodniczka Mariana Butchak  
 • 8.11.2020 15.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim Przewodniczka Mariana Butchak  
 • 14.11.2020 13.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim Przewodniczka Mariana Butchak  
 • 15.11.2020 12.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim Przewodniczka Mariana Butchak  
 • 21.11.2020 13.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim Przewodniczka Mariana Butchak  
 • 22.11.2020 12.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim Przewodniczka Mariana Butchak  

Spacery w języku rosyjskim:

 • 7.11.2020 12.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet Trasa „Stocznia Gdańska. Matki chrzestne statków” w języku rosyjskim Przewodniczka Kateryna Razgonova
 • 8.11.2020 13.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku rosyjskim Przewodniczka Inna Kaira
 • 11.11.2020 12.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku rosyjskim Przewodniczka Volha Kavetskaya
 • 14.11.2020 12.00 Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet Trasa „Stocznia Gdańska. Matki chrzestne statków” w języku rosyjskim Przewodniczka Kateryna Razgonova

Na stronie www.ikm.gda.pl będą ukazywać się kolejne terminy spacerów, które potrwają do końca listopada.

Partnerzy projektu: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Związek Ukraińców w Polsce – koło w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności.

Projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapisy, informacje: Anna Urbańczyk anna.urbanczyk@ikm.gda.pl, tel. + 48 663 87 2016 (preferujemy kontakt w języku polskim lub angielskim). Przy zapisach prosimy i podanie imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.

Zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w Instytucie Kultury Miejskiej – projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji – zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail do pani Anny Urbańczyk:  anna.urbanczyk@ikm.gda.pl. Przy zapisach prosimy o podanie imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Limit miejsc dla zajęć organizowanych w siedzibie IKM: 15 osób; limit miejsc dla zajęć w formie spacerów: 40 osób.
 2. W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że Uczestnik/Uczestniczka według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane zbierane są w celu realizacji wydarzenia w czasie obowiązującego reżimu sanitarnego, poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia czy dokonane zgłoszenie na zajęcia zostało przyjęte.
 3. W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że jeżeli wystąpią u Uczestnika/Uczestniczki objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zakrywania nosa oraz ust za pomocą maseczek ochronnych, gogli, przyłbic lub innych części odzieży (np. chustka). Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie.
 5. W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
 6. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w zajęciach, wskazanych powyżej objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w zajęciach. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są do odwołania swojej obecności na zajęciach oraz nieuczestniczenia w nich.
 7. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.
 8. W przypadku niezastosowania się wskazanych wyżej zasad, organizator może odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce udziału/dalszego udziału w zajęciach.