Otwarty IKM to program dla mieszkańców, animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów czy instytucji. Dzięki niemu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne czy edukacyjne w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. IKM zapewnia wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz, w razie potrzeby, finansowe (do 500 zł). Na propozycje i pomysły działań na luty czekamy do 10 stycznia! Szczegóły na stronie: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm.

Od stycznia – w poniedziałki i piątki – sień Instytutu Kultury Miejskiej otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczne i edukacyjne! Zapraszamy do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.

_DSC3985

Wykład Miasta kobiet fot. Bogna Kociumbas

Zależy nam na otwieraniu instytucji kultury i udostępnianiu naszych zasobów. Z jednej strony realizujemy nasz autorski program działań i wydarzeń – z drugiej chcemy reagować na inicjatywy i potrzeby mieszkańców. Od początku współpracujemy z różnymi organizacjami – teraz zasady tej współpracy będą transparentne i mam nadzieję zaktywizują nowe osoby. Wartością jest nasze wsparcie merytoryczne – jako zespół mamy różne kompetencje i doświadczenia, którymi chcemy się dzielić – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor IKM.

Wnioski na działania przyjmowane są w sposób ciągły – do 10. dnia każdego miesiąca, poprzedzającego ten, którego dotyczy działanie (np. na wydarzenie w lutym 2016 r. – do 10 stycznia 2016 r.). Informację zwrotną o przyjęciu wniosku przez Instytut Kultury Miejskiej zgłaszający otrzymają do końca 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm.

Wsparcie Instytutu Kultury Miejskiej polega na udostępnieniu przestrzeni sieni IKM w godzinach 10.00 – 22.00, udostępnieniu rzutnika, ekranu, siedzeń i stołów, termosów oraz kubków, współpracy z pracownikiem merytorycznym IKM, wsparciu finansowym (do 500 zł brutto) i umieszczeniu informacji o wydarzeniu w miesięcznej ulotce z programem Instytutu Kultury Miejskiej pod harmonogramem wydarzeń z cyklu otwarty IKM i zamieszczeniu informacji na stronie www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm/.

Po stronie organizatorów pozostaje: obsługa techniczna wydarzenia, kawa, herbata, catering dla uczestników, dodatkowy sprzęt i materiały potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia, promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, przygotowanie tak działania w sieni, aby nie zakłócał pracy instytucjom i biurom mającym siedziby w kamienicy przy ul. Długi Targ 39/40, pozostawienie miejsca (sieni IKM) w stanie takim samym jak w momencie wejścia do pomieszczenia.

Zgłoszenia do programu otwarty IKM przyjmować będzie Katarzyna Buczek pod adresem: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Zgłoszenia można także składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Na podany powyżej adres mailowy można również wysyłać prośby o konsultacje lub wszelkie pytania związane z organizowanymi wramach programu projektami.