Jak efektywnie zarządzać kompetencjami osób współpracujących z naszą organizacją? Jakie narzędzia wybrać do ich oceny? W jaki sposób zaplanować działania rozwojowe? Zapraszamy na szkolenia z zarządzania kompetencjami osób współpracujących z NGO. Warsztaty odbędą się 6-7 lutego, a zgłoszenia przyjmujemy do 25 stycznia. 

W programie szkolenia:

  1. Kompetencje współpracowników/czek NGO, czym są i jak je definiować?
  2. Kompetencje społeczne, osobiste i menedżerskie.
  3. Kompetencyjny opis stanowiska: dobór kompetencji do zadań.
  4. Behawioralna skala rozwoju i oceny kompetencji.
  5. Narzędzia oceny kompetencji.
  6. Planowanie działań rozwojowych, przegląd narzędzi.
  7. Prawidłowości uczenia się dorosłych i rozwoju kompetencji.

Osoba prowadząca:

Aneta Rogowska – z wykształcenia psycholożka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej motto brzmi „Zarządzanie to gra strategiczna”. Jako trenerka i konsultantka wspiera organizacje w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, osobistych i menedżerskich a także kształceniu trenerów wewnętrznych. Prowadzi projekty doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów ocen okresowych oraz audytu kompetencyjnego metodą AC/DC. Specjalizuje się także w diagnozie strategicznej obszaru HR i tworzeniu strategii rozwoju Zasobów Ludzkich w organizacji. Realizuje projekty dla klientów biznesowych, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Szkolenie „Zarządzanie kompetencjami osób współpracujących z NGO

6-7 lutego 2016 (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy  formularza zgloszeniowego.

Formularz należy odesłać do 25 stycznia 2016 na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej

dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.