Lublana to niewielkie miasto o pięknej architekturze, którą tworzył jeden z najbardziej oryginalnych architektów XX wieku – Jože Plečnik. O nim i o innych ciekawych projektantach działających w stolicy Słowenii opowie podczas wykładu z cyklu „Miasta, mity, mistyfikacje” Jacek Friedrich z Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy 20 stycznia o godz. 19.00 do sieni IKM. Wstęp wolny.

Lublana to dla miłośnika architektury prawdziwa mekka. Nie chodzi nawet o jej wyjątkową malowniczość ‒ turysta ma tu często wrażenie jakby znalazł się wewnątrz jakiejś wymuskanej makiety w skali 1:1 ‒ ale o to, że w tym niedużym mieście (Lublana jest niewiele większa od Radomia) przez kilkadziesiąt lat działał jeden z najbardziej oryginalnych architektów XX wieku ‒ Jože Plečnik, nadając swemu rodzinnemu miastu wyjątkowy smak. Przyjrzymy się więc przede wszystkim Lublanie Plečnika, nie zapominając wszakże o dokonaniach innych ciekawych projektantów działających w stolicy Słowenii – mówi Jacek Friedrich.

Miasta, mity, mistyfikacje” to cykl comiesięcznych wykładów, których bohaterami są miasta rozumiane nie tylko jako twory przestrzenne i struktury urbanistyczno-architektoniczne, lecz również jako obszary nawarstwień kulturowych, palimpsestowych historii i społecznych interakcji. Miasta jako kreacje ideologiczne i symboliczne miejsca; miasta obrosłe mitami i miasta uwikłane w historię. Kuratorem cyklu jest Hubert Bilewicz.

Lublana Jože Plečnika

Prowadzenie: Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański)

Data: 20 stycznia, godz. 19.00

Miejsce: sień Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, edukator. Pracuje
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badawczo m.in. historią szkoły sopockiej i gdańskiego środowiska artystycznego po 1945 roku. Interesują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki.

Dr Jacek Friedrich: historyk sztuki. Od 2000 r. adiunkt w Zakładzie (obecnie Instytucie) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysłodawca i współorganizator wystawy „Niechciane dziedzictwo” poświęconej architekturze XX wieku w Gdańsku i Sopocie (CSW „Łaźnia”, Gdańsk 2005). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; członek redakcji „Rocznika Gdańskiego”; współredaktor serii wydawniczej „Gedania Artistica”; prezes Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak; członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Gdańska; członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Harmonogram wykładów:

20 stycznia 2016 – Lublana Jože Plečnika / dr Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański).

24 lutego 2016 – Metropolitalny Szczecin? Wizja wielkiego miasta przełomu XIX i XX w. i jej architektoniczna kreacja / dr Rafał Makała (Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie).

23 marca 2016 – Chicago: nie tylko drapacze chmur / dr Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański).

20 kwietnia 2016 – Singapur – granit w tropikach / dr Łukasz Mikołaj Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi).

25 maja 2016 – Neapol – między dawnymi a nowymi czasy / dr Jacek Bielak (Uniwersytet Gdański).